Nylander: Regeringen tar alltför korta steg

26.04.2017

Regeringens beslut om att sänka dagvårdsavgifterna för flera tusen familjer är ett steg i rätt riktning, om än otillräckligt.

– Det verkar som om regeringen insett behovet av en familjepolitisk reform, men tyvärr anser inte alla regeringspartier att det skulle vara nödvändigt att agera nu, säger riksdagsledamot Mikaela Nylander, medlem i kulturutskottet.

SFP driver en reform där tiden för hemvårdsstödet halveras, föräldraledigheterna reformeras enligt 6+6+6-modellen och barn över tre år får fyra timmar avgiftsfri småbarnspedagogik.

- Vi vet att familjernas socioekonomiska ställning får en allt större betydelse för de finländska barnens inlärningsresultat. Därför är det glädjande att anslagen för att öka jämlikheten inom utbildningen fördubblas, men med tanke på att vår skola ska kunna erbjuda alla barn lika goda förutsättningar borde regeringen ha gjort mera för att förstärka jämlikheten i våra skolor, säger Nylander.

Skribent: