Nylander ny ordförande för Nylands fiskarförbund

21.03.2015

Nylands fiskarförbund har på sitt årsmöte på lördagen valt riksdagsledamot Mikaela Nylander till ny ordförande.

Nylander efterträder riksdagsledamot Christina Gestrin, som inte ställde upp för omval.

- De flesta finländare äter gärna inhemsk fisk. För att detta ska lyckas måste vi stärka yrkesfiskarnas förutsättningar att utöva sitt yrke. Det krävs en ständig intressebevakning för att också yrkesfiskarnas intressen ska beaktas vid beslutsfattandet, säger Nylander.

Nylander fungerar också som ordförande för nationella skärgårdsdelegationen och påtalar att uppdragen på ett ypperligt sätt stöder varandra.

Skribent: