Nylander: Absurt att tänka sig landskapsval i januari

30.06.2017

Riksdagens grundlagsutskott har krävt stora förändringar i vårdreformen angående valfriheten och bolagiseringskravet som regeringen föreslog.

- Det innebär att regeringen har fått en rejäl bakläxa av grundlagsutskottet. Regeringen bär nu ett stort ansvar: att utarbeta en vårdreform som uppfyller grundlagens krav. Inga hastverk kan tillåtas, säger riksdagsledamot Mikaela Nylander.

- Därför är det absurt att understatssekreterare Tuomas Pöysti talar om att man trots allt kan hålla landskapsvalet i januari 2018. Hur kan man ens tänka sig att ordna val då man inte vet hur landskapen ska ordna social- och hälsovården? Det här visar på ett stort förakt mot demokratin och jag hoppas verkligen att regeringen inser att landskapsvalen inte kan hållas om sex månader, säger Nylander.

Skribent: