Nils Torvalds är SFP:s presidentkandidat

11.06.2017

Svenska folkpartiet har enhälligt valt Europaparlamentariker Nils Torvalds till partiets kandidat i presidentvalet 2018.

I sitt tal till partidagen tog Torvalds fasta på den rådlöshet som råder då invanda politiska förväntningar har vänts upp och ner.

- Denna rådlöshet kommer att söka efter svar i presidentvalskampanjen, och det är vi som måste ge svaren. I just den meningen handlar inte presidentvalet om mig. Det handlar om oss. Det handlar om vår insikt. Det handlar om vår känsla. Och det handlar om vår förståelse, sade Torvalds.

Skribent: