Niklas Guseff blir SFP:s representant i sjukvårdsdistriktets styrelse

07.06.2017

SFP i Egentliga Finland har utsett partiets representanter i samkommunala organ.

Hårt arbete i regionen gav resultat och SFP återtog platsen i Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts styrelse. Styrelseplatsen ger SFP möjlighet att aktivt kunna bevaka den finlandssvenska och tvåspråkiga befolkningens intressen i flera viktiga frågor.

Egentliga Finlands kretsstyrelse har 7.6 2017 fattat beslutet att utse Niklas Guseff från Kimitoöns kommun till ordinarie medlem i sjukvårdsdistriktets styrelse. Guseff har varit medlem i fullmäktige för Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt, vice ordförande i nämnden för de språkliga minoriteterna samt är fullmäktigemedlem och ordförande i Kimitoöns kommuns omsorgsnämnd. Guseff företräder hela regionen. Som ersättare för Guseff utsågs Merja Fredriksson.

- Med tanke på den kommande landskaps-, samt social- och hälsovårdsreformen är platsen i sjukvårdsdistriktets styrelse av yttersta vikt. Eftersom det nuvarande sjukvårdsdistriktet är den mest betydande spelknappen i hela reformen regionalt sett, ger platsen värdefull insyn i hur planeringen av den kommande reformen framskrider, säger Niklas Guseff.

SFP:s tre platser i sjukvårdsdistriktets nämnd för de språkliga minoriteterna tillsätts av Anders Laurén med ersättare Dennis Nordell, Christjan Brander med Conny Granqvist som ersättare och Marja-Riitta Ståhlberg med Janna Lehtimäki som ersättare.

Ulla Achrén kommer att bli SFP:s representant i Egentliga Finlands förbunds landskapsstyrelse med Tarja Rinne som ersättare. I förbundets kommitté för minoritetsspråket fick SFP en plats som tillsätts av Björn Taxell med ersättare Mårten Kvist.

För mera information:
SFP i Egentliga Finlands kretsordförande Marko Winter, 040-1711905
Niklas Guseff, 050-3618890

Skribent: