Nedskärningarna i försäkringssystemet hotar yrkesfiskets framtid

28.09.2016

Regeringens planer om att skära kraftigt i fiskeförsäkringssystemet hotar det finländska yrkesfiskets framtid. Det anser SFP:s riksdagsledamöter Mikaela Nylander, Mats Nylund och Stefan Wallin.

- Våra yrkesfiskare är helt beroende av det nuvarande fiskeförsäkringssystemet för att överhuvudtaget kunna utöva sitt yrke. Ministeriets lagberedning, som enligt uppgift skulle halvera fiskeförsäkringsanslaget, skulle dra mattan under yrkesfiskarna, säger Mikaela Nylander. 

Genom fiskeförsäkringssystemet betalas ersättning för skador på fiskeredskap och på fartyg som används för kustfiske. Motsvarande försäkringar går inte att få på den kommersiella marknaden. Enligt uppgift planerar jord- och skogsbruksministeriet kraftiga nedskärningar i fiskeförsäkringssystemet.

- Ur en statsekonomisk synvinkel är de planerade nedskärningarna tämligen små, samtidigt som de skulle slå otroligt hårt mot det redan ansträngda inhemska yrkesfisket, säger Stefan Wallin.

- Nedskärningarna strider mot målsättningarna i regeringens eget spetsprojekt, där det sägs att användningen och exporten av rena, inhemska livsmedel samt av fiskbestånden och vattenresurserna ska främjas. Ifall regeringen på allvar vill värna om det inhemska yrkesfisket bör den låta bli att förverkliga de planerade nedskärningarna, säger Mats Nylund.

Skribent: