Nauclér deltog i Västafrikansk konferens.

03.10.2013

Konferensen var för riksdagsledamot Nauclérs del en fortsättning på hennes engagemang för kvinnliga rättigheter och att öka kvinnors egenmakt.

Riksdagsledamot Elisabeth Nauclér deltog under förra veckan (29-31 oktober) på konferensen ”Cenference on Political Stability, Human Security and Development in West Africa. What Role for ECOWAS-Parliament” organiserad av AWEPA och ECOWAS (CEDEAO på franska) i Dakar, Senegal. AWEPA bildades av parlamentariker i Europa som vill ge sitt stöd till parlamentariker i Afrika och särskilt under apartheid. Det var parlamentariker som arbetade ”för” numer heter det ”med” afrikanska parlamentariker (om AWEPAS historia kan ni läsa mer om på deras hemsida). Nauclér var viceordförande i Finlands sektion av AWEPA under sin första period i riksdagen och är återigen under denna period viceordförande.
ECOWAS bildades 1975 med syfte att bli ett frihandelsområde och en tullunion, men fokus har kommit att sättas på helt andra frågor som en följd av alla olika sorters kriser länderna varit med om. ECOWAS består av 15 stater: Benin, Burkina Faso, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Kap Verde, Liberia, Mali, Niger, Nigeria, Elfenbenskusten, Senegal, Sierra Leone och Togo. Kriserna har avlöst varandra i området och mycket av samarbetet har ägnats åt att försöka stärka stabiliteten i området och hantera svåra kriser i grannländer – humanitära kriser såväl som direkta krig.

- Jag har aldrig tagit på mig något uppdrag utanför Finland som AWEPA-representant utan bara stått värd när afrikanska parlamentariker varit i Finland. Nu ombads jag komma med till Västafrika, och när det sedan bar iväg så hade AWEPAS belgiska ordförande och dess polske viceordförande fått förhinder så jag fick uppdraget att hålla öppningsanförandet på konferensen, säger Nauclér.
Nauclér blev utsedd att vara en s.k. resursperson i en grupp som skulle komma med förslag till hur det fredsbevarande arbetet skulle kunna organiseras. De ansåg att det inte räcker med fredsbevarande, utan också upprätthållandet av freden är åtminstone lika nödvändigt. På konferensen ansåg man att det krävs en fredsbevarande styrka som är beredda att när som helst ingripa, och i teorin finns den, men inte i praktiken. När den behövs finns det aldrig pengar och resurser att mobilisera trupperna. De kom fram till att de behöver något liknande som det finns på europeisk nivå och kallas Rapid Reaction Force (RRF).

- Konferensen var för min del en fortsättning på mitt engagemang för kvinnliga rättigheter och att öka kvinnors egenmakt. En av de saker som parlamentarikerna i Västafrika söker råd och stöd för är det parlamentariska nätverkandet mellan kvinnliga parlamentariker oavsett partitillhörighet. Finland anses som ett föregångsland på området. Det har blivit många turer till Serbien för min del just av den här anledningen och resan till Senegal var också delvis med det budskapet, förklarar Nauclér.

Skribent: