Minska på byråkratin för småföretagare!

01.01.1970

Riksdagsledamot Ola Rosendahl sade i Svenska riksdagsgruppens gruppanförande i interpellationsdebatten att åtgärderna för att bekämpa den grå ekonomin inte får leda till oskäligt utredningsarbete och extra redovisning för det stora flertalet finländska företagare som följer lagens bestämmelser.

- Svenska riksdagsgruppen anser därför att sådana administrativa hinder som ställer sig problematiska för småföretagare bör avlägsnas och byråkratin i anslutning till företagande lättas, sade Rosendahl.
Rosendahl presenterade flera förslag;- Betalning och anmälan av företagaravgifter bör kraftigt förenklas t.ex. så att man via internet kan betala samtliga utgifter på en gång till ett enda skattekonto. Banker, försäkringsbolag och skattemyndigheter bör snabbt utveckla ett sådant system. - Småföretagare borde få en längre redovisningsperiod för mervärdesskatten än den nuvarande månatliga och man borde överväga att höja den nedre gränsen för mervärdesskatteskyldighet, föreslog Rosendahl.
Svenska riksdagsgruppen anser att alla de åtgärder som preventivt kan motverka en grå ekonomi, inklusive strävan att sänka skattegraden, bör framstå som ett viktigt mål för vårt samhälle.

Interpellationsdebatt om bekämpning av den grå ekonomin 27.11.2002

Skribent: