Massflytten av personal kan bli en bomb

28.06.2017

Vad tänker regeringen göra för att trygga personalens välmående i landskapsreformen, frågade riksdagsledamot Veronica Rehn-Kivi under debatten om planen för de offentliga finanserna.

- I planen för de offentliga finanserna finns det ett flertal ärenden borde diskuteras. Det handlar om frågor som med relativt små insatser kan resultera i stora inbesparingar, såsom arbetsvälmående säger Rehn-Kivi.

Samhället förlorar upp till 25 miljarder euro årligen bara på grund av arbetsoförmåga, sjukledigheter och arbetsolyckor. Satsningar på arbetsvälmående sparar miljarder och förbättrar individens livskvalitet.

- Nu ska över 200 000 arbetstagare byta arbetsgivare i och med landskapsreformen och personalen upplever en stor oro för framtiden och informationen saknas. Risken finns att hela personalförflyttningen blir en finansiell och mental bomb.

Skribent: