Jämställdhet ska främjas lokalt!

19.03.2017

Regeringens förslag till vårdreform innefattar också en flytt av socialvården från kommunerna till landskapen.

SFP:s partiordförande Anna-Maja Henriksson frågar hur arbetet i kommunerna för att till exempel förebygga våld mot kvinnor blir bättre av att landskapen tar över socialvården.

- Att förebygga våld mot kvinnor är ett arbete som måste göras på många plan. Alla kommuner bör nu se till att de har ett program för hur man ska förebygga våld mot kvinnor. Såväl det förebyggande arbetet, familjearbetet som samverkan med dagvård och skola behövs för att det ska lyckas, säger Henriksson.

Inför Minna Canth-dagen uppmanar Henriksson också alla kommuner att underteckna den europeiska deklarationen om jämställdhet. Hittills har 18 kommuner och regioner undertecknat deklarationen, som fungerar som en konkret minneslista för beslutsfattandet.

- De som bekantat sig med regeringens så kallade jämställdhetsprogram inser att stödet från staten att främja jämställdhet de kommande åren blir ganska marginellt. Därför är det upp till de kommunala beslutsfattarna att själva se till att det åtgärdas.

Skribent: