Henriksson: Temperaturen närmar sig kokpunkten

26.06.2017

SFP:s partiordförande Anna-Maja Henriksson ser mycket allvarligt på att regeringens ledande politiker i offentligheten bråkar om vårdreformen.

Ännu allvarligare är att bråket sker samtidigt som grundlagsutskottet håller på att slutföra granskningen av reformens grundlagsenlighet.

- Denna reform får inte bli en politisk spelknapp, där behandlingen dikteras av partipolitiska intressen. Detta gäller framför allt grundlagsutskottets arbete. Därför vittnar dagens utspel av ministrar och diverse andra regeringspolitiker om att det kokar inom regeringen. Att inför öppen ridå bråka och spekulera om reformens grundlagsenlighet visar på bristande omdöme, säger Henriksson.

Henriksson uppmanar regeringen att nu ge grundlagsutskott arbetsro för behandlingen av vårdreformen.

- Grundlagsutskottet behöver nu arbetsro för att slutföra sin behandling, inte fler spekulationer i offentligheten. Det gäller också medlemmar i utskottet. Alla borde följa de interna spelreglerna om att inte kommentera sakinnehållet gällande ärenden som är under behandling.

Riksdagsledamot Henriksson är medlem i riksdagens grundlagsutskott.

Skribent: