Helsingfors: Stark svensk utbildningsenhet

24.05.2016

SFP:s stadsfullmäktigegrupp föreslår, med stöd av Helsingfors tvåspråkighetskommitté, att en stark servicehelhet för den svenska utbildningen grundas i Helsingfors.

Servicehelheten skulle inkludera småbarnsfostran, den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen och som nytt element Arbis. Det innebär att Arbis i det kommande ledningssystemet överförs till bildningssektorn och tillsammans med den nuvarande svenska linjen vid utbildningsverket bilda en stark svensk förvaltningsenhet med egen förvaltning och ledning.

Tidigare hade partierna på SFP:s initiativ kommit överens om att Arbis förblir en egen enhet i förvaltningen, men då det nu visat sig att den svenska dagvårds- och utbildningslinjen har ifrågasatts erbjuder den nya modellen en utväg och hållbar långsiktig lösning. Enligt förslaget skulle också Arbis direktion sammanslås med utbildningsnämndens svenska sektion till ett organ. Det tvärpolitiska samarbetet är centralt och det är glädjande att stadens tvåspråkighetskommitté också tagit ställning för förslaget.

Tilläggsuppgifter: SFP-gruppens ordf., stadsstyrelsens repr. i svenska skolsektionen Björn Månsson tel. 040-5450470

SFP:s stadsstyrelsemedlem, suppleant i ledningssektionen, tvåspråkighetskomitténs ordförande Marcus Rantala tel.050-3547159

Skribent: 
Location: