Helsingfors: Helsingfors stadsfullmäktige gruppmotion

14.12.2016

SFP:s fullmäktigegrupp i Helsingfors anser att det är viktigt utveckla området kring Södra hamnen.

Sedan Guggenheim-museiplanen skrinlagts är det viktigt att utveckla Södra hamnen och Salutorgsområdet som en helhet.

Vi undertecknade föreslår i denna gruppmotion att en strandpromenad planeras, som sträcker sig från Olympiateminalen ända till Skatuddsterminalen. Längs den kan vid sidan av de existerande elementen med Gamla Saluhallen och Salutorget i spetsen planeras in parkplanteringar, caféer och motsvarande.

På den tomt som hade reserverats för Guggenheim-museet kunde lämpligen placeras en paviljong med Östersjön som tema, med utrymmen för både permanenta och tillfälliga utställningar.

Björn Månsson
Gunvor Brettscheider
Laura Finne-Elonen
Jan D. Oker-Blom
Marcus Rantala
Skribent: 
Location: