Helsingfors: Cecilia Ehrnrooth vald till ordförande i Helsingfors krets

16.08.2016

Pressmeddelande Svenska folkpartiet i Helsingfors 16.8.2016

Cecilia Ehrnrooth vald till ordförande i Helsingfors krets

Ehrnrooth valdes igår under ett extra kretsmöte till ordförande för
Helsingfors krets. Hennes motkandidat i valet var Veronica Hertzberg.
Ehrnrooth vann valet med rösterna 28-16. Svensk Ungdoms representant Mikaela Henriksson
valdes samtidigt in som ordinarie medlem i Helsingfors kretsstyrelse.

-Största fokus för SFP i Helsingfors kommer nu att vara på det kommande
kommunalvalet i april. Tillsammans med våra lokalavdelningar och
medlemmar siktar vi på ett positivt och aktiverande kampanjarbete som
når ut till alla som vill vara med och påverka helsingforsarnas vardag.
Vi ska visa att våra värderingar och en öppen och ärlig attityd gällande
bevakandet av lokalpolitiken är det som skapar förtroendet vi har bland
våra väljare, säger Ehrnrooth.

-Jag är väldigt tacksam för förtroendet och gläder mig stort över detta
uppdrag. Jag hoppas att min erfarenhet från organisationsvärlden ska
komma till nytta gällande engagerande av våra medlemmar och
lokalavdelningar. Här vill jag föra en aktiv dialog gällande hur vi vill
att Helsingfors ska se ut i framtiden, säger Ehrnrooth.

Ehrnrooth innehar styrelseposter i Kvinnoförbundet i Helsingfors, SFP i
Munksnejden lokalavdelning samt i Helsingfors Servicecentrals (tidigare
Palmia) direktion.

För mer information kontakta:

Cecilia Ehrnrooth, 050 3310244, cecilia.ehrnrooth(a)gmail.com
Anna Strömberg, kontaktchef, 050 555 4607, anna.stromberg(a)sfp.fi

Skribent: 
Location: