Haglund: Regeringen svek sitt löfte

17.09.2015

För en vecka sedan utlovade regeringen en könskonsekvensbedömning för de arbetsmarknadsreformer som man lagt fram. Löftet gavs på regeringens frågetimme.

- Denna vecka på samma frågetimme fick vi höra att könskonsekvensbedömningen uteblir i detta skede. Det här är en stor besvikelse och försvårar förutsättningarna att försvara behovet av reformer, konstaterar SFP:s ordförande Carl Haglund som lyfte upp frågan på dagens frågetimme i riksdagen. - Det står klart att vi behöver arbetsmarknadsreformer, men samtidigt står det också allt klarare att regeringens planer inte tål dagsljus vad könskonsekvenserna beträffar. Vi politiker behöver ta ett ansvar för att vår arbetsmarknad förnyas och för att det uppstår fler jobb. De här åtgärderna bör dock vara i balans och de lågavlönade kvinnobranscherna borde inte betala en större del av notan, fastslår Haglund.

Skribent: