Haglund invald i Nordiska rådets presidium

16.06.2015

Svenska folkpartiets ordförande, riksdagsledamot Carl Haglund, blir ny medlem i Nordiska rådets presidium.

Nordiska rådets politiska ledning, presidiet, har ansvaret för övergripande politiska frågor, planering och budget samt det utrikes- och säkerhetspolitiska parlamentariska samarbetet. Mellan sessionerna är presidiet det högsta beslutande organet inom Nordiska rådet.
– Det känns naturligt och motiverande att ta en ledande och aktiv roll inom det nordiska samarbetet, säger Haglund.

Skribent: