Haglund: Arbetsmarknaden behöver mera

11.06.2016

SFP:s avgående partiordförande Carl Haglund kräver att arbetet med att förnya arbetsmarknaden fortsätter, trots att man nu nått det så kallade konkurrenskraftsavtalet.

- Regeringens mål har varit att skapa 110 000 jobb under valperioden. Trots det vet vi nu, att antalet arbetsplatser i dag är klart färre än i fjol. Det är viktigt att vi äntligen fått klarhet i det så kallade konkurrenskraftsavtalet, men regeringen medger ju själv att avtalet inte ensamt räcker för att rejält minska arbetslösheten, säger Haglund i sitt sista linjetal som partiordförande på SFP:s partidag i Åbo i dag.

SFP har länge talat för lokala avtal, som skulle förbättra små och medelstora företags tillväxt. Partiet har också presenterat en minijobb-modell, lagt fram en lösning för en reformerad arbetsförmedling, föreslagit ett mer sporrande utkomstskydd och gjort konkreta initiativ för att låta asylsökande och flyktingar arbeta.

- Vi har inte råd med stagnation på arbetsmarknaden. Arbetet måste fortsätta. Det är det minsta vi kan göra för de 264 000 finländare som i dag går arbetslösa. På sikt är en reformerad arbetsmarknad helt avgörande för att rädda välfärden i vårt land.

Skribent: