Fullständigt oacceptabelt av regeringen!

19.05.2016

Det är fullständigt oacceptabelt och ohållbart av regeringen att göra förändringar i jourverksamheten i vårt land utan språkkonsekvensbedömning, säger SFP:s partiordförande Carl Haglund.

I och med beslutet begränsas jouren vid bland annat sjukhusen i Vasa och Karleby samtidigt som förlossningsverksamheten vid Borgå sjukhus hotas.

Regeringen säger att man ämnar trygga den språkliga servicen men trots det lämnar man språkkonsekvensbedömningen ogjord. I regeringens värld är tydligen den svenskspråkiga befolkningens rätt till service mindre värd än majoritetsbefolkningens.

- Det märks att SFP inte är med i regeringen. Dagens beslut är åter en tråkig påminnelse om detta, säger Haglund.

Skribent: