Förhandsrösterna måste fram i tid!

28.03.2017

En del kommuner och lokalavdelningar meddelar att de blivit tvungna att betala böter för försenade valaffischer som inte kommit i tid med Posten.

Fenomenet med uteblivna eller försenade försändelser är oacceptabelt. Inför det stundande kommunalvalet påpekar Nylund att om posten försenas så påverkar det vår demokratiska rätt att rösta.

- De finländare som väljer att förhandsrösta måste kunna lita på att deras postade röster når fram i tid. Det här gäller också när antalet utskick är större, nu speciellt med tanke på kommunalvalet. Det krävs en ordentlig skärpning i Postens verksamhet, säger Nylund.

- Det är paradoxalt att förseningarna sker samtidigt som den nya postlagen som öppnar för ytterligare konkurrens behandlas i riksdagen. Pålitlighet och leveranssäkerhet kommer att vara en av de viktigaste konkurrensfaktorerna framöver.

Skribent: