EU-medlemskap bör ge snabbare stängning av farliga kärnkraftverk i ansökarländerna

01.01.1970

Strasbourg, 3.10.2000 Fritt för publicering kl 15

Europaparlamentet diskuterar denna vecka utvidgning av EU. Genom diskussionen får man en uppfattning om vilka krav parlamentet kommer att ställa på anslutningsförhandlingarna. Inget land kan komma med i EU utan parlamentets godkännande.

I ett förslag till ställningstagande understryks bl.a. betydelsen av kraftfulla åtaganden när det gäller kärnsäkerhet i ansökarländerna; rapporten kräver att första generationens kärnkraftsreaktorer av sovjetisk typ bör stängas senast vid anslutningen till EU.

I bilaterala förhandlingar med kommissionen har Litauen åtagit sig att stänga Ignalina 1 år 2005. Datumet för stängningen av Ignalina 2 planeras slå fast år 2004, då landets nationella energistrategiprogram skall revideras, ett datum som nämnts för stängningen är 2009.

"Båda kärnreaktorerna är icke-uppgraderbara, och Litauen bör stänga båda dessa reaktorer senast bär landet blir EU-medlem", konstaterar Thors.

"Om Ignalina 1 och 2 stängs före Litauen blir EU-medlem skulle det vara mycket positivt för hela Östersjöområdets säkerhet", konstaterar Astrid Thors.
Förslaget tilil parlamentets ställningstagnade är bra men får inte tolkas så att en eventuell uppskjutning av medlemsskap också leder till en uppskjutning av stängningen av kärnkraftverk. Ingen vinner på uppskjutning, vi måste pressa Litauen till att stänga Ingalina", fortsätter hon.

Skribent: