Dumt att öka antalet aktörer om inte banorna är i skick

30.08.2017

Det är dumdristigt att öppna tågtrafiken för konkurrens om bannätet inte är i skick, anser Anders Adlercreutz, riksdagsledamot och vice ordförande för SFP.

- Det är inte ett för litet antal operatörer som varit problemet i södra Finland, utan ett bristfälligt bannät. Speciellt kustbanan, trafiken från Helsingfors västerut, har varit ett problem.

Tågtrafiken i Västnyland försöker fortfarande hämta sig efter indragningen av Y-tåget för ett drygt år sedan. I försöken att reparera skadan har det paradoxalt varit så att aktörernas mångfald - i det fall det att både VR och HRT samsas om utrymmet - gjort det svårt att förbättra situationen.

- Det har varit svårt att samsas om resurserna och optimera trafiken. Nu är den uttalade önskan den att trafiken skall öka, och att aktörerna skall bli flera. Det är välkommet, men målet är orealistiskt om inte spårnätet utvecklas. Det är absolut nödvändigt att stadsbanan till Esbo förverkligas, och framförallt att kustbanan får ett spårpar till. Annars har de nya aktörerna inget spelrum, säger Adlercreutz.

- Om regeringen tror på sin vision, och på de utredningar den fått, måste de inse att det nuvarande bannätet måste åtgärdas. Jag hoppas att regeringen i sina stundande budgetförhandlingar tilldelar kustbanan de resurser som krävs.

Skribent: