Bra med språkundervisning från ettan

11.03.2017

Undervisningsminister Sanni Grahn-Laasonen meddelade nyligen att hon ämnar satsa 100 miljoner euro på att tidigarelägga språkundervisningen. Svenska folkpartiets riksdagsledamot Mikaela Nylander välkomnar ministerns förslag.

- Barn lär sig bäst när de är unga. Det är därför smart att börja läsa språk redan från ettan, och till och med tidigare – i många kommuner leker man med språk redan i dagis. Det har SFP redan länge talat för, säger Nylander.

Exempel på lyckad spårkundervisning från första klass finns redan, och många svenskspråkiga skolor planerar att snart börja undervisa finska från ettan. Nylander menar att detta är ett vettigare sätt att lära barn språk än den av Sannfinländarna föreslagna begränsningen av språkundervisning.

- De erfarenheter vi har från till exempel Grankulla visar på mycket positiva resultat. Nu gäller det bara för finskspråkiga kommuner och skolor att göra likadant.

- Slopandet av den obligatoriska studentsvenskan ledde till att elever läser färre språk överlag. Det var knappast meningen. Därför är detta nya förslag mycket bra för våra barns språkkunskaper.

Skribent: