Biaudet: Vi kan fylla EU:s politiska tomrum

22.11.2017

Finland liknar mera en försiktig nejsägare än en aktiv förnyare av EU, säger riksdagsledamot Eva Biaudet.

Biaudet bedömer att regeringen styrs av en alltför smalspårig syn på EU med tonvikt på ekonomin. Den andra faktorn som bromsar är europaminister Sampo Terho och hans blå partis negativa EU-hållning.

– Det är svårt att köra bil med handbromsen på. Var finns engagemanget för de europeiska värdena? För oss borde det handla om att ta ledarskap i ett socialt och jämställt Europa. Vi borde tala om utbildning, invandring och Europas ställning i världen. Vi borde kunna verka för konfliktlösning och ge tyngd åt klimatpolitiken, säger Biaudet.

Finland blir EU:s ordförandeland om två år. I riksdagens debatt på onsdagen om EU-politiken föreslog Biaudet att Finland förbereder ett ambitiöst program för ordförandeskapet och att även oppositionen tas med i programarbetet.

– Denna chans att aktivt forma EU-politiken borde vi inte missa. Vi ser nu Brexit, men också en instabil politisk situation i Tyskland där Angela Merkels framtid är på spel. Det finns ett politiskt tomrum att fylla – och med rätt politik kan våra nordiska länders roll stärkas.

Skribent: