Avtalet om Tana älv inskränker på samernas rättigheter

14.03.2017

Riksdagen behandlade idag avtalet mellan Finland och Norge om fiskerättigheterna i Tana älv.

Avtalet innebär avsevärda inskränkningar i samernas möjligheter att fortsätta utveckla sin kultur, och begränsar framförallt samernas möjligheter till traditionellt fiske i älven.

- Då man ser det förslag som jord- och skogsbruksutsottet nu kommit med är det uppenbart att det kritiska utlåtande grundlagsutskottet gav härom veckan i praktiken har klingat för döva öron, säger SFP:s partiordförande Anna-Maja Henriksson.

Då ärendet behandlades i grundlagsutskottet stödde Henriksson förslaget om att avtalet i riksdagen borde godkännas av minst två tredjedelars majoritet för att kunna träda i kraft, något som också flera grundlagsexperter fört fram. Förslaget röstades ner med siffrorna 6-8 och Henriksson lämnade in en avvikande åsikt.

- Finland har en skyldighet att värna om sin och Europas enda ursprungsfolk. Då kan vi inte med gott samvete försvåra möjligheterna för samerna att leva på traditionellt vis. Speciellt inte då rätten att utöva sin kultur är lagstadgad både i Finland och på europeisk nivå.

Även SFP:s riksdagsledamot Mats Nylund lämnade in en avvikande åsikt då ärendet behandlades i jord- och skogsbruksutskottet.

Skribent: