Astrid Thors tal i debatten om stadgan om grundläggande rättigheter

01.01.1970

Europaparlamentet, 14.11.2000

Stadgan som konventet antagit innehåller flera goda punkter:

Rätten till god förvaltning, som finns inskriven i artikel 41, är ett av de allra viktigaste framstegen. Den finns inte i andra internationella handlingar och saknas i grundlagar i många medlemsstater. Tillgången till dokument och en öppnare EU-administration är en av de konkretaste förbättringarna som EU-medborgare kan erbjudas.

Stadgan innebär en öppning för minoritetsrättigheterna eftersom artikel 22 säger att unionen skall respektera den kulturella, religiösa och språkliga mångfalden. Detta i kombination med förbud mot diskriminering ger grund för att trygga minoriteters ställning.

Förutom till innehållet har arbetsmetoden genom vilken stadgan antagis varit mycket lyckad. Till och med så lyckad att Finlands statsminister rekommenderar den som metod vid ett framtida utarbetande av en grundlag för EU och en större revidering av fördragen.

Men det är fortfarande viktigt att EU ansluter sig till Europarådets människorättskonvention. I människorättskonventionen ingår flera av de rättigheter som nu antagits i form av utkast till stadga men människorättskonventionen njuter därtill av en omfattande rättspraxis som berör länder även utanför EU.

Skribent: