Astrid Thors om Göran Persson i Europaparlamentet

01.01.1970

Strasbourg, 18.1.2001

Persson fick ett svalt mottagande i Europaparlamentet'

För oss finländare kändes sakfrågorna i statsminister Perssons tal i Europaparlamentet mycket riktiga. EU:s utvidgning, jämställdhet, öppenhet, miljö, sysselsättning och lyftes fram av Persson. Den sakliga framställningen avbröts dock inte på något ställe av spontan eller sk spontana applåder. Till det kyliga mottagandet bidrog säkert att Persson ansåg att Frankrike
framgångsrikt slutfört regeringskonferensen. Den uppfattning delar inte majoriteten av Europaparlamentet. Att vara kritiskt till Nice-fördraget är dock inte detsamma som att säga nej till fördraget.

Perssons uppfattning om Nice stod i skarp kontrast till ordförande Prodi som pekade på brister i resultaten från toppmötet. De båda herrarnas tal blev en skuggdebatt mellan den sk gemenskapsmodellen som Prodi företräder och Perssons stöd för mellanstatligt samarbete.

Den konservativa gruppordföranden Poettering ställde sig kraftigt på Prodis sida och hoppades att Sverige skulle ansluta sig till Finlands syn på de gemensamma europeiska institutionerna och därmed ta avstånd från den mellanstatliga metoden. Poetterings tal var allt annat än ett artigt ja-sägande till Persson.

Däremot togs inte skillnaden mellan kommissionen och Sverige fram när det gäller tidtabellen för EU:s utvidgning. Här verkar det som om kommissionen böjt sig för de stora medlemsländer och väljer en realistisk tidtabell. Sverige vill gå fortare fram, men stöder ens Finland eller Danmark Sveriges takt ? Ironiskt är också att ett land, där medborgarna inte vet om de skall vara med i EU, snabbt vill att klubben snabbt skall utvidgas.

Perssons tal var också ett kraftigt ställningsstagande för ett nytt steg i samarbetet med Ryssland, som visar att också Sverige känner Ryssland. Perssons konstaterande att samarbete men också uppriktighet. Det är det riktiga sättet att bemöta Ryssland.

På en punkt är förväntningarna på ordförandeskapet höga : öppenheten i beslutsfattandet. Här togs Perssons ord om gott samarbete med Europaparlamentet på allvar. "Sverige har dock också mycket att göra för att öppna rådets arbete", konstaterade Thors.

Skribent: