Astrid Thors om främmande ämnen och produkter i djurfoder

01.01.1970

Strasbourg, 3.10.2000

Astrid Thors anser att betänkandet om främmande ämnen och produkter i djurfoder av Marit Paulsen (Eldr, S) i princip är bra. Men det finns en risk att Europaparlamentets föslag på sikt blir ett hot mot möjligheter att utnyttja fiskråvaror mångsidigt. Senare skall nämligen den högsta tillåtna halten av dioxin i djurfoder fastställas, vilket kan komma att göra det svårt att använda strömming och andra östersjöfiskar som foder vid t ex fiskodling.

Möjligheten att utnyttja fisk på detta sätt kan vara ett viktigt sätt att minska den totala näringsbelastningen i Östersjön. Däremot begränsar inte direktivet användningen av strömming som foder till djur som ej konsumeras som föda (Läs: pälsdjursnäringen).

Viktigt är även att vi inte genom detta direktiv begränsar möjligheten för fiskodlare att sälja strömming och andra östersjöfiskar till människoföda.

Skribent: