Arbetsmarknaden ska förnyas på ett humant sätt

12.03.2017

SFP:s partiordförande Anna-Maja Henriksson påpekar vikten av humana åtgärder när det kommer till att förnya arbetsmarknaden.

Hon efterlyser åtgärder som att satsa på lokala avtal, slopa onödig byråkrati och behovsprövningen av utländsk arbetskraft, förnya familjeledigheterna samt satsa på välmående i arbetslivet.

- SFP presenterade redan i somras tio konkreta åtgärder för att förbättra sysselsättningen. Alla dessa åtgärder är både möjliga att förverkliga, ökar skatteintäkterna och har människan i fokus. När vi förnyar arbetsmarknaden får vi inte glömma den viktigaste resursen, nämligen arbetstagarna, säger Henriksson.

- Att kräva lönesänkningar förefaller som ett förenklat sätt att se på läget och väcker inte den talkoanda som nu borde finnas för att förbättra sysselsättningen i landet.

Skribent: