Återinför uppehållstillstånden på grund av humanitärt skydd

01.04.2017

Ordförande för riksdagens människorättsnätverk Eva Biaudet efterlyser en humanare flyktingpolitik.

– Finland har på tvivelaktiga grunder skärpt asylpolitiken. Att försvara asylrätten är både en etisk fråga och en fundamental människorättsfråga, som Finland och Europa in i det sista måste stå för. Allt annat är oansvarig och inhuman politik, säger Biaudet.

Under seminariet lyftes fram det stora antalet negativa asylbeslut som Migrationsverket fattat. I slutet av 2016 hade omkring 15 000 asylsökande i Finland fått ett negativt beslut på sin asylansökan. Andelen av negativa asylbeslut är trots det betydligt högre i Finland än i andra EU-länder. Under 2016 fick endast 18 procent av de irakiska flyktingarna asyl i Finland, medan motsvarande siffra inom EU låg på 61 procent.

- Jag ställer mig kritiskt till motiveringarna som getts för det stora antalet negativa asylbeslut. Det har motiverats med att de personer som söker asyl i Finland skulle ha en annorlunda profil än de som söker asyl i andra EU-länder. Migrationsverket hänvisar också till förbättrat säkerhetsläge i ursprungsländerna.

- Den inhumant stränga lagstiftningen splittrar familjer, och människor som returneras i s.k. frivillig process löper stora risker. Rapporter om försvinnanden och dödsfall är inte ovanliga. Vi måste återinföra uppehållstillstånd på grund av humanitärt skydd.

Skribent: