I regeringens bemötande till grundlagsutskottets utlåtande säger man beträffande de språkliga rättigheterna att landskapet ska främja att de tjänster man ansöker om, med kundsedeln eller den person

Europaparlamentariker Nils Torvalds (SFP/ALDE) har utsetts att leda Europaparlamentets arbete med årsrapporten över hur arbetet med att färdigställa EU:s bankunion framskrider.

I juli träder lagen om transporttjänster i kraft.

Migrationsverket har idag publicerat en intern utredning om asylprocessen och behandlingen av asylärenden. Asylsökandes försvagade rättsskydd har under våren kritiserats i offentligheten av bl.a.

Svenska folkpartiets ordförande, riksdagsledamot Anna-Maja Henriksson efterlyser en bättre politik för barn och familjer.

Svenska folkpartiets riksdagsledamot Stefan Wallin och Svensk Ungdoms ordförande Christoffer Ingo välkomnar rapporten kring turismnäringen som en arbetsgrupp har lämnat till Arbets- och näringsmini

Riksdagen höll på tisdagen en aktualitetsdebatt om utrikespolitiken.

– Marginaliseringen kan börja redan i grundskolan och en betydande orsak är känslan av ensamhet. Den sociala gemenskapen är mycket viktig för en växande ungdom.

– Tröskeln för att få dispens att fälla vargar i Österbotten måste sänkas. Vargen hör inte hemma i bebyggelsen.

SFP:s ordförande, riksdagsledamot Anna-Maja Henriksson konstaterar att regeringspartierna fick en ordentlig bakläxa i och med grundlagsutskottets utlåtande om valfriheten.

Pages