– Minister Soini har fört fram sina egna privata åsikter på ett sätt som står i strid med Finlands utrikespolitiska linje, där kvinnors och flickors rättigheter är viktiga element.

– Arbetet i fullmäktige har varit mycket intressant och jag vill gärna fortsätta det också på riksnivå, säger Gästrin.

Nyckeltalen inom ekonomin är positiva, men trots det visar statsbudgeten fortsättningsvis på ett stort underskott.

SFP efterlyser en friskhetsreform. Partiordförande Anna-Maja Henriksson motiverar en sådan reform också med ekonomiska argument.

Tvåspråkigheten är en framgångsfaktor för vårt land.

Thomas Blomqvist och Svenska riksdagsgruppen är besviken på att regeringens budgetproposition för 2019 inte lovar behövliga tilläggssatsningar

Detta är första gången sedan år 2003 som SFP inte har ingått ett valförbund i valkretsen.

EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker höll på onsdag morgon sitt sista State of the Union-tal innan EU-valet nästa år.

Resolutionen vänder sig bland annat mot begränsningarna av yttrandefriheten, tveksamheterna kring domstolarnas oberoende och anklagelserna om korruption.

SFP i Österbotten samlas under helgen till sitt årliga kommunparlament och deltar i samband med det även i valrörelsen i Umeå.

Pages