- Svenska folkpartiet i Österbotten är en stark och viktig aktör i samhällsbygget i Österbotten och i Finland. Det var en förmån att leda den österbottniska kretsen och utveckla regionen.

– Vi lyckades väl med senaste kommunalval i Egentliga Finland.

Förekomsten av varg blir allt vanligare på många håll. I såväl Österbotten som Västnyland har vargobservationerna duggat tätt.

– Utskotten har nu ett stort arbete framför sig. Vårt ansvar är att ge dem arbetsro.

Laura Ollila, från Borgå, inledde sitt arbete i partiledarstaben den 19 februari. Ollila, 28, har tidigare arbetat som assistent åt riksdagsledamot Mikaela Nylander.

Landskapsvalet ska hållas i oktober. Det har statsministern bestämt och Justitieministeriet tjänstemän förbereder sig inför det praktiska trots den snäva tidtabellen.

På en presskonferens den 14.2 konstaterade kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker och kommissionär Gunther Oettinger att EU behöver en stabil budget.

Vinterunderhållet av riksväg 8 klassas upp hela vägen från Vasa till Karleby till nivå 1s. Uppklassningen innebär att det redan från och med första mars kan synas bättre underhåll av vägen.

Regeringens språkberättelse ger en bekymmersam bild av språkklimatet i Finland. Svenska riksdagsgruppens ordförande Thomas Blomqvist stod för gruppens inlägg i riksdagsdebatten.

Pages