Som en del i det arbetet besökte Torvalds Malta i februari och träffade bland annat den nyligen mördade journalisten Daphne Caruana Galizia.

Ekholm (48) har lång erfarenhet som journalist på Yle. Nu senast som politisk reporter på TV-nytt. Tidigare har han varit nyhetschef under drygt sju års tid.

SFP:s riksdagsledamot Anders Adlercreutz välkomnar ändringarna i regeringens planer.

Kommunerna gavs i år möjlighet att förstora grupperna för barn över tre år och att begränsa rätten till subjektiv dagvård.

SFP i Helsingfors diskuterade den svenska socialvårdens ställning i Helsingfors under sitt kretsstyrelsemöte.

På sitt möte i Helsingfors idag diskuterade partistyrelsen behovet av att utveckla hemvården för att bättre bemöta de behov som både patienter och vårdare har.

- President Tarja Halonen skulle ha den respekt och erfarenhet som behövs för att kunna lyckas i ett medlingsuppdrag i Katalonien.

- Det är bra att bolagiseringstvånget av landskapets social- och hälsovårdscentraler lämnades bort och att valfriheten tas i bruk först år 2021.

Senast stötte regeringens förslag till valfrihet på grundlagsenliga utmaningar.

- Ryssland kommer under det närmaste decenniet att förändras på nytt. Hur den förändringen sker är ingalunda likgiltigt för Finland eller för Europa.

Pages