SFP-RKP | 10.05.2017
Idag debatterar riksdagen regeringens proposition om valfrihet i vården. Det allra viktigaste med vårdreformen är att finländarna garanteras god vård när behovet uppstår, medan valfriheten erbjuder flexibilitet.
SFP-RKP | 09.05.2017
SFP:s partiordförande Anna-Maja Henriksson förvånar sig över regeringens nonchalans gentemot bristerna i valfrihetsförslaget.
SFP-RKP | 09.05.2017
Riksdagsledamot Mats Löfström föreslår i skriftligt spörsmål till regeringen kostnadseffektivt incitament för att öka antalet elbilar.
SFP-RKP | 08.05.2017
Svenska folkpartiets vice ordförande Silja Borgarsdóttir Sandelin ställer upp för omval på partidagen i juni.
SFP-RKP | 08.05.2017
Enligt SFP:s partistyrelsemedlem Sandra Bergqvist är vårdreformen ett hastverk i sin nuvarande form. Ny praktiska problem dyker ständigt upp.
SFP-RKP | 06.05.2017
Kommunernas pengar försvinner, medan många viktiga funktioner blir kvar. Riksdagsledamot Veronica Rehn-Kivi föreslår en paus i reformivern för att bevara kommunernas verksamhetsmöjligheter och självbestämmanderätt.
SFP-RKP | 06.05.2017
Europaparlamentariker Nils Torvalds ställer sig till förfogande som Svenska folkpartiets presidentkandidat.
SFP-RKP | 06.05.2017
Svenska folkpartiets partiordförande Anna-Maja Henriksson oroar sig för att regeringens planer för landskapen tar makten från medborgarna och för över den på statsmakten.
SFP-RKP | 05.05.2017
Svenska folkpartiets partiordförande Anna-Maja Henriksson har idag lämnat in ett skriftligt spörsmål till regeringen där hon bland annat undrar huruvida regeringen verkligen tänker beskatta talkomat.
SFP-RKP | 03.05.2017
Regeringens plan för de offentliga finanserna diskuterades i riksdagen idag. Planen visar att en del av målsättningarna i regeringsprogrammet håller på att springa iväg.

Pages