SFP-RKP | 05.04.2018
Centern kunde åtgärda vargfrågan i regeringen om partiet ville. Det vore snabbare.
SFP-RKP | 05.04.2018
SFP kan inte medverka till att skrota ett fungerande hälsovårdssystem – tvärtom. En friskare och välmående befolkning är ett villkor för ett framgångsrikt Finland, sade Eva Biaudet.
SFP-RKP | 05.04.2018
Helsingfors stadsfullmäktige debatterade på onsdagskvällen förslaget till vård- och landskapsreform som regeringen försöker driva igenom. Eva Biaudet höll SFP:s gruppanförande i stadsfullmäktige och hon är mycket kritisk.
SFP-RKP | 04.04.2018
SFP har publicerat sitt boendepolitiska program. Samhällets uppgift är att skapa förutsättningar för en långsiktig bostadspolitik som stöder social jämlikhet, som är ekologiskt hållbar och som inte belastas av onödiga bestämmelser.
SFP-RKP | 03.04.2018
Vi har ett mycket viktigt och intensivt verksamhetsår på kommande. Möjligen har vi landskapsval i oktober. Riksdagsval blir det senast nästa vår och EU-val ska vi också ha våren 2019.
SFP-RKP | 31.03.2018
Det betyder att arkiven, biblioteken eller museerna skulle vara tvungna att stänga en stor del av sina offentliga bildarkiv.
SFP-RKP | 29.03.2018
I Finland har man länge varit enig om att en balanserad utveckling av regionerna är nödvändig, men nu när landskapsreformen ska genomföras kan det vara svårt att förverkliga tanken.
SFP-RKP | 23.03.2018
Här i Finland känner vi finlandssvenskar oss ibland utsatta som spI många andra europeiska länder är situationen för de språkliga minoriteterna mycket sämre än hos oss, deras språk eller kultur kan vara hotad.
SFP-RKP | 22.03.2018
Riksdagens förvaltningsutskott har givit sitt utlåtande om vård- och landskapsreformen. SFP, representerad av Anders Adlercreutz, har lämnat in en avvikande mening.
SFP-RKP | 22.03.2018
Nu behövs det förändringar i jaktförordningen, det räcker inte med bara ord.

Pages