SFP-RKP | 29.05.2018
Det finns en klar marknadsnisch för produkter av mer hållbara material och innovationer kring hur våra hav kunde göras fria från plast.
SFP-RKP | 29.05.2018
Om man ger processen tid och tar kritiken på allvar kunde man rätta till de mest uppenbara problemen. Då har också reformen en reell chans att överleva ett regeringsskifte.
SFP-RKP | 28.05.2018
Vi behöver ett partifullmäktige som vågar blicka framåt. Partifullmäktige ska tänka på vad vi vill åstadkomma år 2040, säger Biaudet.
SFP-RKP | 26.05.2018
Att vara parlamentsledamot är det mest intressanta jag någonsin i mitt liv har fått uppleva.
SFP-RKP | 26.05.2018
I sitt linjetal på SFP:s partidag i Uleåborg presenterade partiordförande Anna-Maja Henriksson sin vision om att göra Finland till världens mest barnvänliga land.
SFP-RKP | 26.05.2018
Talet hölls under partidagen i Uleåborg 26.5.2018
SFP-RKP | 25.05.2018
Vi behöver en extern, oberoende utredning av Migrationsverkets verksamhet och processer.
SFP-RKP | 19.05.2018
Det behövs en rättvis behandling av alla. Det är inte patientens fel om det har brustit i början av vårdkedjan.
SFP-RKP | 18.05.2018
I ett skriftligt spörsmål föreslår Anders Adlercreutz, SFP:s riksdagsledamot och vice ordförande, att man borde se över linjedragningarna så, att kommuner inte skulle se sig tvungna att göra dåliga och kortsiktiga på grund av kriskommunsförfarande.

Pages