SFP-RKP | 14.10.2017
I kommunerna pågår arbetet med nästa års budget. Det är en investering med god avkastning att satsa på en kvalitativ småbarnspedagogik.
SFP-RKP | 12.10.2017
Uttalande från SFP i Helsingfors kretsstyrelsemöte
SFP-RKP | 12.10.2017
Svenska folkpartiets partistyrelse oroar sig för kvaliteten på hemvården. Speciellt oroväckande är bristerna inom den svenskspråkiga hemvården i södra Finland.
SFP-RKP | 12.10.2017
Finland har en lång tradition av duktiga medlare, inte minst Martti Ahtisaari, som fått Nobels fredspris för sina insatser. Finland bör överväga hur man kan bidra till att lösa Katalonienfrågan, ifall behovet av internationell medling uppstår.
SFP-RKP | 10.10.2017
Social- och åldringsvårdens ställning i det nya förslaget till valfrihetslag inom vårdreformen oroar riksdagsledamot Rehn-Kivi. Familje- och omsorgsminister Annika Saarikko presenterade förslaget på sin blogg igår.
SFP-RKP | 09.10.2017
SFP:s partiordförande Anna-Maja Henriksson efterlyser mer konkreti av det förslag till valfrihet som familje- och omsorgsminister Annika Saarikko presenterade i ett blogginlägg idag.
SFP-RKP | 08.10.2017
Enligt presidentkandidat Nils Torvalds sker det nu stora förändringar i Finlands och Europas säkerhetspolitiska omgivning. Han menar att den gamla diskussionen i termer av ett ja eller nej till NATO nu är ganska förlegad.
SFP-RKP | 04.10.2017
På grund av det kalla och regniga vädret blir den finländska skörden mycket sämre än förväntat. Skördeskadorna beräknas redan nu till minst 150-200 miljoner euro och detta medför stora ekonomiska förluster för de finländska jordbrukarna.
SFP-RKP | 01.10.2017
Riksdagsledamot Stefan Wallin har i riksdagen lämnat in en budgetmotion om att införa en självfinansieringsandel i skatteavdragsrätten för fackföreningsavgifter. Han har även lämnat in en lagmotion om samma sak eftersom åtgärden skulle kräva lagändring.
SFP-RKP | 01.10.2017
Sedan förra våren har det blivit svårare för finländare att bli antagna till universitet och högskolor i Sverige. Det är på grund av att Universitets- och högskolerådet gjort ändringar i hur finländska och svenska betyg jämförs.

Pages