SFP-RKP | 17.03.2018
Det är oerhört anmärkningsvärt att ett demokratiskt europeiskt lands regering kräver att ett annat EU-land avskedar sin mångårige honorärkonsul bara för att den ätit lunch med en folkvald politiker som haft annan åsikt än landets regering.
SFP-RKP | 16.03.2018
Nuvarande kretsordförande i Helsingfors Cecilia Ehrnrooth ställer upp för omval till kretsordförandeposten för SFP i Helsingfors. Hon har lett Helsingfors krets sedan 2016.
SFP-RKP | 15.03.2018
Det finns risk för att skattebetalarnas egendom säljs ut, då förlorar samhället möjligheten att styra utbudet av vård.
SFP-RKP | 14.03.2018
Ordförande för SFP:s fullmäktigegrupp i Pargas Regina Koskinen har meddelat att hon ställer sig till förfogande i valet till kretsordförande för SFP i Egentliga Finlands krets.
SFP-RKP | 14.03.2018
SFP i Helsingfors kretsstyrelse diskuterade under verksamhetsårets sista styrelsemöte det stundande landskapsvalet och nomineringen av kandidater från Helsingfors i landskapsvalet.
SFP-RKP | 14.03.2018
Nu gäller det att vaska fram de bästa kandidaterna i landskapsvalet som kan arbeta för en god vård på svenska i Nyland, säger Heijnsbroek-Wirén.
SFP-RKP | 13.03.2018
SFP:s riksdagsledamot, Vasas stadsfullmäktigeordförande Joakim Strand lyfte i diskussionen fram behovet av energi- och klimatfostran samt våra exportföretags tillväxtpotential.
SFP-RKP | 13.03.2018
SFP:s vice ordförande, riksdagsledamot Anders Adlercreutz vill att Finland höjer ambitionsnivån i klimatpolitiken och lyfter fram träbyggande som en konkret åtgärd i byggsektorn.
SFP-RKP | 13.03.2018
Svenska folkpartiet i Finland söker en kontaktchef vid Helsingfors krets för ett moderskapsvikariat.
SFP-RKP | 12.03.2018
HRT och kommunerna måste samarbeta för ett bra slutresultat för pendlarna anser Svenska folkpartiet i Nyland.

Pages