SFP-RKP | 15.11.2017
Den finländska medborgaren skulle med SFP:s budget, till skillnad från de andra oppositionspartiernas, få mera pengar i handen eftersom inkomstskatten sänks i alla inkomstgrupper.
SFP-RKP | 11.11.2017
Regeringen har uppenbarligen inget intresse av att nå de ursprungliga målen med vårdreformen, som i sin nuvarande form varken blir lönsam, jämlik eller smidig.
SFP-RKP | 10.11.2017
Orsaken till att Helsingfors tvångsannekterade delar av Sibbo var behovet av byggnadsmark. Tio år senare har inget hänt.
SFP-RKP | 09.11.2017
Europaparlamentariker Nils Torvalds tilldelades idag hederspriset Metsän etunoja (Skogen i framkant) i samband med att skogsmässan öppnades i Mässcentrum i Helsingfors.
SFP-RKP | 08.11.2017
Regeringens tingsrättsreform slår hårt mot de svenskspråkiga delarna av Finland. Regeringen har, på grund av bristande förståelse för konsekvenserna, bestämt sig för att köra ner välfungerande tingsrätter.
SFP-RKP | 03.11.2017
Svenska folkpartiets ordförande Anna-Maja Henriksson beklagar att Blå framtids dåliga opinionssiffror ska behöva gå ut över Finlands tvåspråkighet.
SFP-RKP | 01.11.2017
Nordiska rådets session i Helsingfors vill att regeringarna i de nordiska länderna ska införa en gemensam elektronisk identifikation. Det betyder att folkbokföringsmyndigheterna i Norden godkänner varandras legitimation.
SFP-RKP | 01.11.2017
Svenska folkpartiets vice ordförande Sandra Bergqvist oroas av beskedet att man har inlett samarbetsförhandlingar vid Björkboda lås.
SFP-RKP | 31.10.2017
SFP:s ordförande Anna-Maja Henriksson uppmanar statsrådets kansli och i sista hand statsminister Juha Sipilä att ta helhetsansvaret för främjandet av vårt lands tvåspråkighet.
SFP-RKP | 31.10.2017
Det ökande vaccinmotståndet har blivit ett hot att ta på allvar. Också här kan digitaliseringen hjälpa till.

Pages