SFP-RKP | 21.08.2017
Närservice med såväl dagis, skola, hemvård och hälsovård ska prioriteras i Helsingfors stads strategi för denna fullmäktigeperiod.
SFP-RKP | 19.08.2017
Anna-Maja Henriksson fördömer våldsdåden i Åbo, som polisen nu utreder som terrordåd. Hon tar starkt avstånd från all form av våld och framhäver att knivdåden i Åbo var ett angrepp mot hela vårt samhälle och ska tas på största möjliga allvar.
SFP-RKP | 19.08.2017
Viktigast är vår medmänsklighet och vår förmåga att dela den sorg och den förskräckelse människorna i offrens omedelbara närhet känner, säger Nils Torvalds om fredagens terrordåd.
SFP-RKP | 15.08.2017
Elisabet Rantschukoff påbörjar idag, tisdagen 15.8.2017, sitt arbete som kampanjchef för presidentkandidat Nils Torvalds. Specialmedarbetare Rantschukoff är tjänstledig från Europaparlamentet under kampanjtiden.
SFP-RKP | 30.07.2017
SFP:s partiordförande tidigare justitieminister Anna-Maja Henriksson anser att de förändringar den sittande regeringen gjort i asylprocessen på alla sätt varit skadliga.
SFP-RKP | 13.07.2017
SFP:s partiordförande Anna-Maja Henriksson gläder sig över att Norden har en synlig roll på FinlandsArenan. Samtidigt frågar hon var handlingar för ett starkare nordiskt samarbete finns hos regeringen.
SFP-RKP | 11.07.2017
SFP:s partiordförande Anna-Maja Henriksson efterlyser en ordentlig värdedebatt i samhället.
SFP-RKP | 03.07.2017
SFP:s partiordförande Anna-Maja Henriksson efterlyser ett fördjupat nordiskt försvarssamarbete, särskilt mellan Sverige och Finland.
SFP-RKP | 30.06.2017
Riksdagens grundlagsutskott har krävt stora förändringar i vårdreformen angående valfriheten och bolagiseringskravet som regeringen föreslog.
SFP-RKP | 29.06.2017
- Grundlagsutskottets utlåtande är en knock-out på regeringens vårdreformsmodell. Det är solklart, även om regeringen nu försöker förfina saken.

Pages