SFP-RKP | 14.04.2018
Ge Österbotten en läkarhelikopter, fulljour till VCS och dagkirurgi till Jakobstads sjukhus.
SFP-RKP | 14.04.2018
Trycket att avvisa har lett till högst tvivelaktiga tillvägagångssätt både hos Migrationsverket och polisen, säger Anders Adlercreutz.
SFP-RKP | 13.04.2018
Svenska folkpartiet i Nyland har gett respons på Nylandsplanen, som bereds som bäst.
SFP-RKP | 12.04.2018
Anders Adlercreutz har lämnat in ett skriftligt spörsmål om mögelskoleproblematiken.
SFP-RKP | 11.04.2018
I Helsingfors råder det brist på personal inom småbarnspedagogiken. Det gäller barnträdgårdslärare, barnskötare och socialarbetare. Svenska folkpartiets vice ordförande Silja Borgarsdóttir Sandelin kräver åtgärder.
SFP-RKP | 11.04.2018
Vart tog de betydande tilläggssatsningarna på utbildning och forskning vägen? Eller linjedragningen om en avgiftsfri småbarnspedagogik? De skulle verkligen ha behövts.
SFP-RKP | 10.04.2018
Jag är glad över att frågan har ett så stort stöd hos samtliga länder och partier som är representerade. Det är ett styrkeprov för det nordiska samarbetet, säger Anna-Maja Henriksson.
SFP-RKP | 08.04.2018
Jag ser det kommande året som en stor positiv utmaning för partiet. SFP har varit i opposition denna regeringsperiod. Partiets plats är i regeringen, säger Adlercreutz.
SFP-RKP | 07.04.2018
Varje människa som lider av psykisk ohälsa är en individuell tragedi för mycket.
SFP-RKP | 06.04.2018
Det råder brist på svenskkunniga förrättningsingenjörer vid Lantmäteriverkets byråer på flera tvåspråkiga orter.

Pages