SFP-RKP | 05.05.2018
Man kan inte i all oändlighet tumma på centrala principer i behandlingen av det självständiga Finlands största reform någonsin. Här går gränsen.
SFP-RKP | 05.05.2018
Nu har ytterligare en kommun dragit sig ur och det är bara fyra kommuner kvar. Hela försöket håller på att bli en fars.
SFP-RKP | 04.05.2018
Vi behöver bättre terminalvård för dem som vill ha det. Men vi behöver också en strikt, men möjliggörande lag om eutanasi för dem, för vilka terminalvård inte är ett alternativ utan som uttryckligen vill ha eutanasi.
SFP-RKP | 02.05.2018
Nedskärningarna inom de olika budgetområdena kommer att synas främst genom villkor för stödutbetalningarna eller genom att införa olika storlekstak på t.ex. jordbruksstöden.
SFP-RKP | 02.05.2018
Ålands riksdagsledamot Mats Löfström har reagerat på att portalen inte har en svenskspråkig adress och identitet, vilket strider mot språklagen, Ålands självstyrelselag och grundlagen.
SFP-RKP | 30.04.2018
Det enda kloka vore att skjuta upp landskapsvalet till våren 2019 i samband med riksdagsvalet. Riksdagen behöver arbetsro.
SFP-RKP | 28.04.2018
Satsningar på motion betalar sig tillbaka.
SFP-RKP | 27.04.2018
Regeringens arbetsmarknadsreformer blev ogjorda.
SFP-RKP | 26.04.2018
Gratis pneumokockvaccin åt krigsveteranerna är en konkret åtgärd för att bibehålla deras hälsa och samtidigt visar vi vår uppskattning för dem.
SFP-RKP | 25.04.2018
SFP i Egentliga Finlands kretsmöte har valt Regina Koskinen från Pargas till kretsordförande.

Pages