SFP-RKP | 13.09.2017
Skogens roll i EU:s klimatpolitik har diskuterats aktivt de senaste veckorna. Särskilt aktuellt har det varit med utsläpp och upptag av koldioxid från markanvändning och skogsbruk, förkortat LULUCF (Land Use, Land Use Change and Forestry).
SFP-RKP | 13.09.2017
Grundlagsutskottet avfärdade i juni regeringens förslag till valfrihetsmodell. SFP:s partiordförande Anna-Maja Henriksson påpekar att grundlagsutskottets ramvillkor måste beaktas i beredningen av det nya förslaget.
SFP-RKP | 09.09.2017
Var ligger regeringens logik i att ha en parlamentarisk arbetsgrupp då det gäller företagsstöd, men inte då det gäller familjepolitiken?
SFP-RKP | 07.09.2017
Riksdagsledamot Eva Biaudets lagmotion om återinförande av humanitärt skydd debatteras i dag i riksdagen. Finland har på tvivelaktiga grunder skärpt asylpolitiken. Biaudet efterlyser en humanare flyktingpolitik.
SFP-RKP | 06.09.2017
Under de närmaste veckorna röstar Europaparlamentet om den tredje delen i lagstiftningspaktetet från miljötoppmötet i Paris. Denna del av förslaget innehåller bestämmelser som kan ha betydande effekt på skogsindustrin i såväl Finland som Sverige.
SFP-RKP | 03.09.2017
Svensk Ungdoms förbundsordförande Christoffer Ingo jämför inhemsk köttproduktion med miljögärningar i sitt anförande på Landsbygdsparlamentet i Leppävirta idag.
SFP-RKP | 02.09.2017
SFP:s partiordförande Anna-Maja Henriksson besökte igår Grev daghem i Larsmo, Maria daghem i Jakobstad och Kvarnbo daghem i Kronoby.
SFP-RKP | 31.08.2017
SFP:s partiordförande Anna-Maja Henriksson tackar regeringen för att de äntligen börjat lyssna på oppositionen i sitt budgetförslag. Speciellt höjningarna av garantipensionen och ensamförsörjartillägget är välkomna.
SFP-RKP | 30.08.2017
Det är dumdristigt att öppna tågtrafiken för konkurrens om bannätet inte är i skick, anser Anders Adlercreutz, riksdagsledamot och vice ordförande för SFP.

Pages