SFP-RKP | 16.05.2018
Den förslagna modellen, där rådgivningstjänsterna omfattas av valfriheten, skulle skrota den välfungerande modell vi har i dag.
SFP-RKP | 15.05.2018
Landskapet kan inte med bästa vilja i världen anses ligga nära dig, alltså nära den människa som behöver vård och omsorg.
SFP-RKP | 12.05.2018
SFP:s ordförande, riksdagsledamot Anna-Maja Henriksson anser att det är ytterst viktigt att finländska studerandes högskoleutbildning är avgiftsfri även i framtiden.
SFP-RKP | 12.05.2018
Silja Borgarsdóttir Sandelin ställer sig till förfogande i valet av vice ordförande för Svenska folkpartiet samt i riksdagsvalet 2019.
SFP-RKP | 09.05.2018
För personer med funktionsnedsättning är det ytterst viktigt att få service på sitt modersmål.
SFP-RKP | 09.05.2018
Det är ofattbart att en så här stor strukturell förändring ska genomföras utan någon som helst konsekvensbedömning.
SFP-RKP | 09.05.2018
Med hjälp av valförbundet kan vi trygga en bra representation i den nya landskapsorganisationen.
SFP-RKP | 09.05.2018
Många av oss har överraskats av de här bristerna i lagstiftningen. Det här bör åtgärdas så snart som möjligt.
SFP-RKP | 09.05.2018
Det är tråkigt att vissa partier upplever sig ha blivit utanför referensgruppen, men de har själva varit med och tagit beslutet om att tillsätta en person per kommun på landskapsstyrelsens möte i april ifjol.
SFP-RKP | 08.05.2018
Sysselsättningsgraden borde vara minst 75 procent, men allra helst omkring 80 procent som i våra nordiska grannländer.

Pages