SFP-RKP | 20.04.2018
Tillgången på svenskspråkiga domare och notarier förbättras efter påstötningar från Svenska folkpartiet.
SFP-RKP | 20.04.2018
Kretsmötet hölls i Kuggom traditionscentrum i Lovisa. Kandidater för det eveuntella landskapsvalet presenterades också.
SFP-RKP | 20.04.2018
Att trygga tillgängligheten till service i hela Nyland är en fråga som kommer att kräva mycket arbete under följande period. Den svenskspråkiga servicen har försvagats under nuvarande riksdagsperiod, denna utveckling kan inte fortsätta.
SFP-RKP | 20.04.2018
Att vara framgångsrik i politiken och att uppnå resultat förutsätter förutom kunskap i olika sakfrågor också en god samarbetsförmåga över partigränserna.
SFP-RKP | 19.04.2018
SFP.s vice ordförande, riksdagsledamot Anders Adlercreutz siktar på fortsatt förtroende i det kommande riksdagsvalet.
SFP-RKP | 18.04.2018
Vi behöver mångsidigt kunnande inom småbarnspedagogiken och varje yrkesgrupp har sin värdefulla kunskap att bidra med, säger riksdagsledamot Mikaela Nylander.
SFP-RKP | 18.04.2018
Problemet är att miljön blir lidande som en följd av sanktionerna på ett sätt som ingen hade räknat med, säger Henriksson.
SFP-RKP | 17.04.2018
Det är glädjande att man vill göra förbättringar i aktiveringsmodellen, som vi förutsatte redan i behandlingsskedet, men de stora reformerna lyser med sin frånvaro.
SFP-RKP | 17.04.2018
Det är väldigt få som tror att social- och hälsovårdsreformen på riktigt ska ge kostnadsinbesparingar. Tvärtom tyder mycket av det som experterna sagt i offentligheten att kostnaderna kommer att öka.

Pages