SFP-RKP | 01.01.1970
Svenska riksdagsgruppens ordförande Ulla-Maj Wideroos och Sfp:s vice ordförande Kristina Stenman säger nej till planerna på en fusion mellan Etelä-Pohjanmaan Sairaanhoitopiiri och Vasa sjukvårdsdistrikt. God vård på svenska hör till de viktigaste målsättningarna i Svenska folkpartiets och Svenska riksdagsgruppens arbete för att trygga finlandssvenskarnas rättigheter.
SFP-RKP | 01.01.1970
Krönika från Europaparlamentet 4 b/ 21.11.02
SFP-RKP | 01.01.1970
Tillsättandet av framtidskonventet var nödvändigt för att få till stånd en mera innovativ diskussion. De klassiska regeringskonferenserna fungerade inte, konstaterade Håkan Norman i gruppanförandet.
SFP-RKP | 01.01.1970
I regeringens proposition (RP 242/2002) om ändring av pensionslagstiftningen föreslås att pensionsersättning skall betalas för tiden för vård av barn under tre år eller för tiden för studier.

Pages