SFP-RKP | 01.01.1970
Svenska riksdagsgruppen har riktat ett spörsmål till regeringen där gruppen frågar ifall regeringen har för avsikt att bevilja investerings- eller andra ekonomiska stöd via utvecklingsprojekt för att bibehålla bybutikernas livskraft.
SFP-RKP | 01.01.1970
Regeringen gav i april 2002 en proposition om ändring av lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården. Lagen är tänkt att skydda den av makarna som blir hemma då den andra behöver långvård. I många äktenskap är det mannen som på ålderdomen tas in för vård. Då kan klientavgiften vara upp till 80% av mannens pension. Många kvinnor med låga pensioner är helt beroende av mannens pensioner. Om långvårdsavgiften utgör 80% av mannens pension säger det sig självt att kvinnan kommer i en ekonomiskt ohållbar situation.
SFP-RKP | 01.01.1970
Presidiet för det europeiska framtidskonventet under ledning av Valerie Giscard d'Estaing har utarbetat ett förslag till de 16 första artiklarna för EU:s nya grundlag. Presidiet önskar att de nationella parlamenten inkommer med sina kommentarer före den 14 februari. Det innebär att parlamenten har fem dagar på sig att kommentera EU:s nya grundlag.
SFP-RKP | 01.01.1970
Nils-Anders Granvik konstaterade i Svenska riksdagsgruppens anförande att staten och näringslivet har misslyckats i integrationspolitiken om arbetslösheten bland vissa invandrar-grupper är flera gånger större än medeltalet. Riksdagen diskuterade statsrådets redogörelse om integrering på onsdagen 5.2.2003 kl 15.

Pages