SFP-RKP | 01.01.1970
- Det är glädjande att vi äntligen kan införa en s.k. pappamånad i Finland. Trots att pappamånaden inte fick den omfattning som vi kämpat för, är denna förlängda faderskapspenningsperiod ändå ett steg i rätt riktning. För oss kvarstår målet om en riktig pappamånad i Finland, sade Ulla-Maj Wideroos i gruppanförandet.
SFP-RKP | 01.01.1970
Henrik Lax konstaterade att beredningsprocessen av den nya språklagen har präglats av en brobyggarstämning. - Språklagskommittén avgav för ett år sedan ett enhälligt betänkande i frågan; kommittén hade en exceptionellt bred sammansättning och dess arbete präglades av öppenhet. Också regeringen var enhällig då den avlät lagpropositionen, summerade Lax i talarstolen.
SFP-RKP | 01.01.1970
- Svenska riksdagsgruppen har länge påtalat att staten borde sälja ut sitt innehav i aktiebolag där ägandet saknar strategisk betydelse. De senaste årens "affärer" med Kemira, Partek och Sonera ger stöd åt denna åsikt. I de nyssnämnda affärerna har statens ägande blivit en börda för bolagens fortsatta utveckling, konstaterade Klaus Bremer i Svenska riksdagsgruppens gruppanförande.

Pages