SFP-RKP | 01.01.1970
fritt för publicering kl 14. Europaparlamentet behandlade på onsdagen slutligt långköraren om ändringen av direktivet för fritidsbåtar. Direktivet om fritidsbåtar är ursprungligen ett direktiv som ger riktlinjer för CE-märkningen av båtar. Märkningen skall för konsumenter ange att båtar är trygga. I det förnyade direktivet har vi nu bestämmelser både om trygghet och om miljöfaktorer. Det att direktivet ändrades nu garanterar att båttillverkarna också kan räkna med en enhetlig marknad i Europa.
SFP-RKP | 01.01.1970
Astrid Thors Eurooppapäivä 2003 Vaasa Europadagen 2003 Vasa
SFP-RKP | 01.01.1970
Svenska riksdagsgruppens ordförande Christina Gestrin har inlämnat en lagmotion om lagstadgad morgon- och eftermiddagsvård för skolbarn.
SFP-RKP | 01.01.1970
Riksdagsledamot Christina Gestrin valdes enhälligt till ny ordförande för Svenska riksdagsgruppen på tisdagen. Gestrin, 36, efterträder Ulla-Maj Wideroos, som dagen innan valts till minister.

Pages