SFP-RKP | 01.01.1970
"En gemensam europeisk satsning krävs för att hjälpa våra närområden att snabbare få bukt på problemen. Finland måste vara berett att i Oslo ta på sig en del av finansieringsansvaret."
SFP-RKP | 01.01.1970
Svenska riksdagsgruppens medlemmar har inlämnat 22 budgetmotioner idag 26.9 kl.12. De ekonomiskt sett största motionerna gäller socialpolitiska satsningar.
SFP-RKP | 01.01.1970
2000-luvun haasteet innovatiivisille naisille 26.9.2003
SFP-RKP | 01.01.1970
Under veckan kommer två betänkanden att dominera; ställningstagandet som är en förutsättning för att regeringskonferensen skall kunna börja och direktivet om patent på datorrelaterade uppfinnningar ( se senare). I utkastet om ställningstagande till Regeringskonferensen och Konventets resultat dominerar en syn som påminner om den fransk-tyska. Dessutom lyfts folkomröstningar fram. Majoriteten väntas stöda institutionskompromissen i konventet och att konferensen skall avslutas så snabbt som möjligt, under denna höst. Debatt på onsdag.
SFP-RKP | 01.01.1970
Strasbourg 4.9 .2003 fritt för publicering kl 10.00

Pages