SFP-RKP | 01.01.1970
Strasbourg 17.11. Inför Europaparlamentets session i Strasbourg 17-20. 11 Vill rådet frånta Europaparlamentet möjligheten att granska EU-kommissionen? Under veckan kommer rådets ordförandeskap Italien igen att redogöra för hur regeringskonferensen avancerar (onsdag morgon). Särskilt intresse för Europaparlamentet är det förslag som finansministrar sägs ha lagt fram om minskat inflytande för Europaparlamentet i budgetfrågor.
SFP-RKP | 01.01.1970
Svenska riksdagsgruppen godkänner regeringens skattepaket. Det ger en nettolindring på 300 miljoner euro för företagen och ger Finland konkurrensfördelar i förhållande till de övriga länderna i Västeuropa.
SFP-RKP | 01.01.1970
De svenska skolorna behöver ökade resurser för att ta hand om barn från tvåspråkiga och enspråkiga finska hem, anser Svenska riksdagsgruppen. Gruppen anser att det är ytterst viktigt att barn från tvåspråkiga och finskspråkiga hem bereds möjligheter att välja svensk skola.
SFP-RKP | 01.01.1970
Jordbruk och landsbygd i förändring 29.10.2003 Landsbygdsutvecklingstrender  globalt och europeiskt I slutet av året skulle vi veta mycket mera om vad som gäller för regionpolitik och för landsbygdspolitik  åtminstone trender inom två områden :
SFP-RKP | 01.01.1970
Thors inför Strasbourg-sessionen Ennen Strasbourgin istuntoa Fri för publicering Vapaa julkaistavaksi
SFP-RKP | 01.01.1970
Svenska riksdagsgruppen har med gruppordförande Christina Gestrin som första undertecknare inlämnat in lagmotion med vilken man vill att privatägda vattenområden helt befrias från fastighetsskatt.
SFP-RKP | 01.01.1970
Regeringens tilläggsbudget för år 2003 var en positiv överraskning i.o.m. att momsen och bilskatten ökade statens skatteintäkter med 370 miljoner. På utgiftssidan fanns flera sfp-spår.

Pages