SFP-RKP | 01.01.1970
Europaparlamentariker Astrid Thors beklagar djupt att ministerrådet inte godkände förslaget till ny lag om djurtransporter.
SFP-RKP | 01.01.1970
Det finns idag många vårdnadshavare som missbrukar sin ställning och överför skulder på sina barn efter att de själva förlorat sin kreditvärdighet. Över 400 minderåriga barn är antecknade som överskuldsatta i det riksomfattande registret för betalningssvårigheter.
SFP-RKP | 01.01.1970
I ett svar på Astrid Thors spörsmål med anledning av Flying Finns konkurs, där många personer led skada, "erkänner Kommissionen utan omsvep" att konkurser kan drabba passagerare hårt. Därför har kommissionen inlett en studie för att se hur mycket förluster passagerare lidit och för att jämföra möjliga lösningar på problemen. Kommissionen säger också att den helst hade sett att flygsektorn hade löst frågan själv, men eftersom det är osannolikt att så sker - har kommissionen vidtagit de här åtgärderna. Resultat är att vänta i medlet av 2005.
SFP-RKP | 01.01.1970
Ryssland fås att förbjuda enkelskrov 2005 ? Astrid Thors i debatten om europeisk sjösäkerhet "Det internationella ansvars-och kompensationssystemet vid oljeolyckor till sjöss är bristfälligt och Spanien och Frankrike har tillsammans med EU-kommissionen föreslagit förbättringar. När arbetsgruppen i den internationella kompensationsfonden sammanträder den 24 maj i år bör Finland stöda förslaget", sade Astrid Thors i Europaparlamentets debatt om Prestige-olyckan den 20 april.
SFP-RKP | 01.01.1970
Inför sessionen i Strasbourg 19-22.4 2004 Europaparlamentet sammanträder en sista gång för en riktig session i Strasbourg 19-22.4 och har ett rekordantal rapporter och betänkanden att behandla. I maj återstår en session men då godkännare man bara de nya kommissionärerna från de nya medlesmländerna och väljer deras medlemmar till revisionsrätten och för en allmän framtidsdiskussion.
SFP-RKP | 01.01.1970
Onsdagen 30.3. godkände Europaparlamentet ett nytt regelverk för livsmedelsförpackningar.
SFP-RKP | 01.01.1970
"Intelligenta förpackningar erbjuder ett tydligare val för konsumenterna och möjligheter att minska mängden tillsats- och konserveringsmedel i vår mat" sade ELDR:s rapportör Astrid Thors (Svenska Folkpartiet/Finland) efter att hennes rapport hade godkänts av ledamöterna vid den första behandlingen. Rapporten fullbordar ett lagpaket om åtgärder för säkrare mat- och livsmedelsförpackningar i EU.
SFP-RKP | 01.01.1970
Europaparlamentet yttrade sig* på tisdagen under sessionen i Strasbourg om ändringen av bestämmelserna för skydd av djur under transporter. Man yrkar på strikta regler mot undermålig behandling av djur i samband med långa transporter.
SFP-RKP | 01.01.1970
Folktingets ordförande, riksdagsman Henrik Lax vädjar till riksdagspartierna och de svenskspråkiga riksdagsledamöterna om stöd för landets tvåspråkighet och svenskans ställning i studentexamen.

Pages