SFP-RKP | 01.01.1970
ELDR-partiets gemensamma manifest för Europavalskampanjen har väckt uppmärksamhet, främst gällande skrivningarna om behovet av att reformera jordbrukspolitiken och skära ner exportstöden. Jag håller fortfarande med om att skrivningen är olycklig, och alla Svenska folkpartiets representanter röstade också emot dessa delar när ELDR partikongressen godkände programmet senaste höst.
SFP-RKP | 01.01.1970
Svenska riksdagsgruppen framhåller att regeringen inte får acceptera kommissionens förslag om att utsträcka EU:s fiskeregler till att också gälla kustområdet inom fyra sjömil från kusten. Nu omfattas endast havsfisket av EU:s regelverk. Svenska riksdagsgruppen anser att Finland inte kan ge upp sin suveränitet att definiera fiskebestämmelserna på den fyra sjömil breda kustremsan.
SFP-RKP | 01.01.1970
EU-kommissionens tankar om att utsträcka EU-reglerna att gälla alla finländska fiskevatten och många flere arter än nu måste avvärjas konstaterar Astrid Thors med anledning av ett nytt förslag för Östersjöfisket.
SFP-RKP | 01.01.1970
Svenska riksdagsgruppen uppmanar regeringen att så snabbt som möjligt inbjuda de nordiska och baltiska EU-länderna till en gemensam överläggning om hur vårt samarbete kunde förstärkas.
SFP-RKP | 01.01.1970
Svenska riksdaggruppens hoppas på att region- och kommunminister Hannes Manninen noggrant lägger programförklaringarna i regeringsprogrammet på minnet före behandlingen av utredningsman Jukka-Pekka Alanens förslag till utveckling av huvudstadsregionen. Sfp har med stor förvåning noterat ministerns utspel om att t.ex. Nylands och Östra Nylands förbund bör sammanslås  eller åtminstone så att Sibbo kommun införlivas i Nylands förbund!
SFP-RKP | 01.01.1970
Europaparlamentets framställningsutskott diskuterade idag Nordsjö hamn efter rapporten som gjorts av den delegation som besökte Finland i mars.

Pages