SFP-RKP | 01.01.1970
Regeringsbildaren Anneli Jäätteenmäki betonade att det var den gemensamma synen på sysselsättningen och den ekonomiska politiken som bäddade för denna koalition. Hon sade att den nya regeringen har en period framför sig då tuffa beslut skall fattas. Sdp:s ordförande Paavo Lipponen betecknade koalitionen som stark, och sfp som en trygg koalitionspartner.
SFP-RKP | 01.01.1970
Riksdagsledamot Christina Gestrin fortsätter ett år till i riksdagen som ersättare för Astrid Thors, som sköter sitt uppdrag i Europaparlamentet valperioden ut.
SFP-RKP | 01.01.1970
Då den nya begravningslagen godkändes av den förra riksdagen i februari insmög ett fel i lagtexten. Den nya begravningslagen förutsätter att avgifterna för begravningsplatserna skall vara desamma för alla obe-roende om den som skall gravsättas är församlingsmedlem eller inte. En strikt tolkning av lagen omintetgör kutymen och traditionen att gratis upplåta gravplatser åt landets krigsveteraner.
SFP-RKP | 01.01.1970
Till riksdagsgruppens vice ordförande valdes Mikaela Nylander. Henrik Lax valdes till gruppens andra vice ordförande.
SFP-RKP | 01.01.1970
Svenska riksdagsgruppen har sammankallats till sitt första möte på tordagen den 20 mars. Det är den till de parlamentariska åren äldste medlemmen Henrik Lax som har fungerar som sammankallare och öppningsordförande.
SFP-RKP | 01.01.1970
I riksdagsvalet 2003 fick sfp 8 mandat och 4,6 procent av rösterna.Sex medlemmar av Svenska riksdagsgruppen fick förnyat förtroende i valet den 16 mars.
SFP-RKP | 01.01.1970
Roger Jansson valdes till Ålands riksdagsledamot med klara siffror. Jansson, som representerar Frisinnad samverkan, fick flest personliga röster i de flesta åländska kommunerna.

Pages