SFP-RKP | 01.01.1970
Svenska riksdagsgruppens ordförande Christina Gestrin är mycket nöjd över att psykvården för barn och unga fick ökade anslag i budgeten. Hon är samtidigt besviken över att ingen stödde kravet på ökade anslag för Folktinget.
SFP-RKP | 01.01.1970
Sedan Sverige tog i bruk sitt sjöfartsstöd har Finland förlorat nästan 900 arbetsplatser då finländska passagerarfartyg flaggat ut. Det har varit uppenbart att Finland i något skede måste följa efter för att trygga egna arbetsplatser, samtidigt som flera kommuners finansiering tryggas och skattepengar som rederierna alstrar bättre hålls i Finland.
SFP-RKP | 01.01.1970
Strasbourg, 20.11 2002
SFP-RKP | 01.01.1970
Strasbourg 17.11. Inför Europaparlamentets session i Strasbourg 17-20. 11 Vill rådet frånta Europaparlamentet möjligheten att granska EU-kommissionen? Under veckan kommer rådets ordförandeskap Italien igen att redogöra för hur regeringskonferensen avancerar (onsdag morgon). Särskilt intresse för Europaparlamentet är det förslag som finansministrar sägs ha lagt fram om minskat inflytande för Europaparlamentet i budgetfrågor.
SFP-RKP | 01.01.1970
Svenska riksdagsgruppen godkänner regeringens skattepaket. Det ger en nettolindring på 300 miljoner euro för företagen och ger Finland konkurrensfördelar i förhållande till de övriga länderna i Västeuropa.

Pages