SFP-RKP | 01.01.1970
Europaparlamentet yttrade sig* på tisdagen under sessionen i Strasbourg om ändringen av bestämmelserna för skydd av djur under transporter. Man yrkar på strikta regler mot undermålig behandling av djur i samband med långa transporter.
SFP-RKP | 01.01.1970
Folktingets ordförande, riksdagsman Henrik Lax vädjar till riksdagspartierna och de svenskspråkiga riksdagsledamöterna om stöd för landets tvåspråkighet och svenskans ställning i studentexamen.
SFP-RKP | 01.01.1970
Inför sessionen i Strasbourg 29.3-1.4 2004 Skall vissa miljöorganisationer ha större rättigheter än andra organisationer - direktivet om tillgång till rättslig prövning i miljöärenden (Århuskonventionen) Under sessionen behandlas Århuskonventionen om tillgång till information och rättslig prövning i miljöärenden.
SFP-RKP | 01.01.1970
- Enligt vår uppfattning är det dags att övergå från att använda skattesänkningarna enbart som ett konjunkturpolitiskt medel till att använda dem som strukturpolitiska medel, sade Mikaela Nylander i gruppanförandret om budgetramarna.
SFP-RKP | 01.01.1970
Svenska riksdagsgruppen beklagar att regeringen inte kunde enas om studiestödspaketet i samband med rambudgeten.  Vi vill upprepa vår övertygelse om att en begränsning av studierätten till nio år inte råder bot på problemet. Vi anser att studentorganisationernas eget förslag om ett passivitetsregister bör förverkligas, säger vice ordförande Mikaela Nylander.
SFP-RKP | 01.01.1970
Enligt Svenska riksdagsgruppen kommer regeringens budgetbeslut att leda till fler fasta anställningar inom utbildnings- och hälsovårdssektorn. Staten tillför kommunerna 295 miljoner euro under en fyra års period.
SFP-RKP | 01.01.1970
Den internationella kvinnodagen inleder sessionsveckan, vilket syns i programmet. Bl a behandlas EU:s program mot våld mot kvinnor och dessutom debatteras sexhandeln i Europa  en fråga som fått tragisk aktualitet i Finland när det visat sig att en finländare varit organisatör för ett stort organiserat nätverk för kvinnohandel och prostitution, som täckte de baltiska staterna och Finland.
SFP-RKP | 01.01.1970
Enligt regeringsprogrammet har Finland förbundit sig till Kyoto-avtalet, till dess ratificering och till det nationella klimatpolitiska programmet som för tillfället uppdateras i regeringen.
SFP-RKP | 01.01.1970
Svenska seniorer r.f. uppvaktade riksdagsgruppen med anledning av oron för att serviven för de äldre bantas ned. Seniorernas ordförande Samuel Lindgren sade att Sfp har en stor uppgift i att kämpa för välfärdssamhället, och påminde om att seniorerna är en resurs för partiet.

Pages