SFP-RKP | 01.01.1970
Regeringens ministerutskott tog i morse preliminärt ställning till Eg-kommissionens förslag till budgetramar för åren 2007-2013. I ord betonar regeringen solidaritet, regionalsammanhållning och konkurrenskraft.
SFP-RKP | 01.01.1970
Svenska riksdagsgruppens ordförande Christina Gestrin anser att minister Manninens förslag om tvångsinlösning av mark ( Hbl 9.1)inte är rätt metod för att påskynda byggandet i huvudstadsregionen. Man kan t.o.m. ifrågasätta det kloka i att ytterligare påskynda byggnadstakten i denna region eftersom byggnadstempot är mycket högt uppskruvat redan nu.
SFP-RKP | 01.01.1970
I ett svar på en fråga som Astrid Thors ställde till EU-kommissionen säger kommissionär David Byrne att en dopad häst inte genast måste avlivas om hästens ägare definitivt undantar den från slakt och ser till att den inte kommer in i livsmedelskedjan. Han betonar att avlivning blir aktuellt om det inte finns andra sätt att kontrollera var hästen hamnar.
SFP-RKP | 01.01.1970
Ole Norrback har gett oss en utmärkt rapport som visar att det nu finns tekniska möjligheter till att titta på de nordiska grannländernas TV-program. Vi behöver nu en konkret uppföljning av projektet. En bra arbetsfördelning är att TV-bolagen skulle ställa sin sakkunskap till förfogande, t.ex. inom ramen för det etablerade Nordvisionssamarbetet. Nordiska ministerrådet kunde för sin del stå för kostnaderna, sade samarbetsminister Jan-Erik Enestam i en kommentar till Norrbacks rapport.
SFP-RKP | 01.01.1970
Strasbourg 14.1 2004
SFP-RKP | 01.01.1970
Brysselbulletinen Europaparlamentet samlas till session i Strasbourg nästa vecka fr o m måndagen och därmed inleds slutspurten av mandatet för detta parlamnet.
SFP-RKP | 01.01.1970
I ledaren 19.12.2003 uppmanar Björn Månsson Europaparlamentet att ta itu med den andra stora galenskapen i Europaparlamentet,nu när det verkar som om rådet och parlamentet glädjande nog tycks kunna bli överens om hur överstora reseersättningar skall slopas.
SFP-RKP | 01.01.1970
Folkets Dagblad 2003, Recension av Astrid Thors i Vasabladet

Pages