SFP-RKP | 01.01.1970
Svenska riksdagsgruppen kräver ett slut på fartygens oljeutsläpp i Östersjön och Bottenviken. Oljan förstör natur och dödar fiskar och fåglar. Idag är Finlands terrtorialvatten, där finländska myndigheter kan övervaka fartygstrafiken och agera om oljeutsläpp sker, endast 12 sjömil. Därför är det nödvändigt att utöver sjöterritoriet etablera en ekonomisk zon som sträcker sig betydligt längre. En sådan zon skulle ge Finland redskap att kontrollera genomfartstrafik då det finns klara skäl att anta att fartygen släpper ut oljehaltigt vatten.
SFP-RKP | 01.01.1970
Henrik Lax blir Svenska riksdagsgruppens representant i den säkerhetspolitiska uppföljningsgruppen som tillsätts nästa vecka. Gruppen tillsätts på parlamentarisk bas.
SFP-RKP | 01.01.1970
Svenska riksdagsgruppens ordförande Ulla-Maj Wideroos krävde i ett brev riktat till Jukka Alho, koncernchef för Posten, att företaget tar i bruk en svensk logotyp vid sidan om den finska. Posten hade dagen innan lanserat en ny logotyp, som endast fanns på finska.

Pages