SFP-RKP | 01.01.1970
Henrik Lax konstaterade att beredningsprocessen av den nya språklagen har präglats av en brobyggarstämning. - Språklagskommittén avgav för ett år sedan ett enhälligt betänkande i frågan; kommittén hade en exceptionellt bred sammansättning och dess arbete präglades av öppenhet. Också regeringen var enhällig då den avlät lagpropositionen, summerade Lax i talarstolen.
SFP-RKP | 01.01.1970
- Svenska riksdagsgruppen har länge påtalat att staten borde sälja ut sitt innehav i aktiebolag där ägandet saknar strategisk betydelse. De senaste årens "affärer" med Kemira, Partek och Sonera ger stöd åt denna åsikt. I de nyssnämnda affärerna har statens ägande blivit en börda för bolagens fortsatta utveckling, konstaterade Klaus Bremer i Svenska riksdagsgruppens gruppanförande.
SFP-RKP | 01.01.1970
Svenska riksdagsgruppen anser att regeringens Östersjöprogram måste genomföras för att rädda Östersjöns miljö.
SFP-RKP | 01.01.1970
- Det är inte förnuftigt att genom en höjning av bränsleaccisen ytterligare försämra möjligheterna till att utveckla landsbygden.
SFP-RKP | 01.01.1970
Svenska riksdagsgruppen kompromissar inte om kvaliteten i vården. Hälsa och välbefinnande är en grundsten i livskvaliteten. Därför måste vi ge en trovärdig start åt det nationella hälsovårdsprojektet nu, betonar Svenska riksdagsgruppen.

Pages