SFP-RKP | 01.01.1970
Svenska riksdagsgruppen beklagar att regeringen inte kunde enas om studiestödspaketet i samband med rambudgeten.  Vi vill upprepa vår övertygelse om att en begränsning av studierätten till nio år inte råder bot på problemet. Vi anser att studentorganisationernas eget förslag om ett passivitetsregister bör förverkligas, säger vice ordförande Mikaela Nylander.
SFP-RKP | 01.01.1970
Enligt Svenska riksdagsgruppen kommer regeringens budgetbeslut att leda till fler fasta anställningar inom utbildnings- och hälsovårdssektorn. Staten tillför kommunerna 295 miljoner euro under en fyra års period.
SFP-RKP | 01.01.1970
Den internationella kvinnodagen inleder sessionsveckan, vilket syns i programmet. Bl a behandlas EU:s program mot våld mot kvinnor och dessutom debatteras sexhandeln i Europa  en fråga som fått tragisk aktualitet i Finland när det visat sig att en finländare varit organisatör för ett stort organiserat nätverk för kvinnohandel och prostitution, som täckte de baltiska staterna och Finland.
SFP-RKP | 01.01.1970
Enligt regeringsprogrammet har Finland förbundit sig till Kyoto-avtalet, till dess ratificering och till det nationella klimatpolitiska programmet som för tillfället uppdateras i regeringen.
SFP-RKP | 01.01.1970
Svenska seniorer r.f. uppvaktade riksdagsgruppen med anledning av oron för att serviven för de äldre bantas ned. Seniorernas ordförande Samuel Lindgren sade att Sfp har en stor uppgift i att kämpa för välfärdssamhället, och påminde om att seniorerna är en resurs för partiet.
SFP-RKP | 01.01.1970
Riksdagsledamot Christina Gestrin anser att Östra Nylands förbund klarar sig bra som ett självständigt förbund och bör bevaras som sådant.
SFP-RKP | 01.01.1970
Svenska riksdagsgruppen anser att en begränsning av studierätten till nio år är fel metod att effektivera studierna. Riksdagsgruppen vill inte ge avkall på den akademiska friheten i den kommande studiestödslösningen.
SFP-RKP | 01.01.1970
För att förbättra sysselsättningen bör regeringen bredda åtgärderna genom att sänka arbetsgivaravgifter och se över momsen inom den arbetskraftsintensiva servicesektorn. Genom dessa åtgärder stärks sysselsättningen och därmed den inhemska köpkraften och företagens vilja att anställa.
SFP-RKP | 01.01.1970
Krönika 1 ab/ 14.2.2004 Förra veckan var generalsekretaren för FN:s barnfond, Unicef, Carol Bellamy i Finland. Finlade hade just då godkänt en ny strategi för utvecklingssamarbetet.
SFP-RKP | 01.01.1970
Svenska riksdagsgruppen ställer sig kritiskt till förslaget om att minska antalet obligatoriska ämnen i studentexamen. Gymnasiets uppgift är att ge en bred, allmänbildande utbildning som öppnar vägen för vidare utbildning. Studentexamen bör motsvara gymnasiets uppgift. Därför anser svenska riksdagsgruppen att studentexamen hellre bör innehålla fler obligatoriska ämnen än färre.

Pages