SFP-RKP | 01.01.1970
Svenska riksdagsgruppen uttalade sig under ett skolbesök i Helsinge i Vanda i samband med grup pens sommarmöte.
SFP-RKP | 01.01.1970
Kimo Bruks 300 års jubileum 6.7.2003
SFP-RKP | 01.01.1970
Strasbourg 3.7 2003
SFP-RKP | 01.01.1970
(i debatten om två direktiv om den offentliga upphandlingen)
SFP-RKP | 01.01.1970
Bryssel, 27.6 2003
SFP-RKP | 01.01.1970
Gruppordförande Christina Gestrin i debatten om regeringsprogrammet: EU:s utvidgning och förhandlingarna om EU:s grundfördrag kommer att innebära att regeringen måste uppbringa en stor aktivitet i internationell politik. Allra närmast står EU:s jordbruksreform som nu är mitt inne i ett kritiskt skede, påminde riksdagsgruppens ordförande Christina Gestrin i Svenska riksdagsgruppens gruppanförande.

Pages