SFP-RKP | 01.01.1970
Ryssland fås att förbjuda enkelskrov 2005 ? Astrid Thors i debatten om europeisk sjösäkerhet "Det internationella ansvars-och kompensationssystemet vid oljeolyckor till sjöss är bristfälligt och Spanien och Frankrike har tillsammans med EU-kommissionen föreslagit förbättringar. När arbetsgruppen i den internationella kompensationsfonden sammanträder den 24 maj i år bör Finland stöda förslaget", sade Astrid Thors i Europaparlamentets debatt om Prestige-olyckan den 20 april.
SFP-RKP | 01.01.1970
Inför sessionen i Strasbourg 19-22.4 2004 Europaparlamentet sammanträder en sista gång för en riktig session i Strasbourg 19-22.4 och har ett rekordantal rapporter och betänkanden att behandla. I maj återstår en session men då godkännare man bara de nya kommissionärerna från de nya medlesmländerna och väljer deras medlemmar till revisionsrätten och för en allmän framtidsdiskussion.
SFP-RKP | 01.01.1970
Onsdagen 30.3. godkände Europaparlamentet ett nytt regelverk för livsmedelsförpackningar.
SFP-RKP | 01.01.1970
"Intelligenta förpackningar erbjuder ett tydligare val för konsumenterna och möjligheter att minska mängden tillsats- och konserveringsmedel i vår mat" sade ELDR:s rapportör Astrid Thors (Svenska Folkpartiet/Finland) efter att hennes rapport hade godkänts av ledamöterna vid den första behandlingen. Rapporten fullbordar ett lagpaket om åtgärder för säkrare mat- och livsmedelsförpackningar i EU.
SFP-RKP | 01.01.1970
Europaparlamentet yttrade sig* på tisdagen under sessionen i Strasbourg om ändringen av bestämmelserna för skydd av djur under transporter. Man yrkar på strikta regler mot undermålig behandling av djur i samband med långa transporter.
SFP-RKP | 01.01.1970
Folktingets ordförande, riksdagsman Henrik Lax vädjar till riksdagspartierna och de svenskspråkiga riksdagsledamöterna om stöd för landets tvåspråkighet och svenskans ställning i studentexamen.
SFP-RKP | 01.01.1970
Inför sessionen i Strasbourg 29.3-1.4 2004 Skall vissa miljöorganisationer ha större rättigheter än andra organisationer - direktivet om tillgång till rättslig prövning i miljöärenden (Århuskonventionen) Under sessionen behandlas Århuskonventionen om tillgång till information och rättslig prövning i miljöärenden.
SFP-RKP | 01.01.1970
- Enligt vår uppfattning är det dags att övergå från att använda skattesänkningarna enbart som ett konjunkturpolitiskt medel till att använda dem som strukturpolitiska medel, sade Mikaela Nylander i gruppanförandret om budgetramarna.

Pages