SFP-RKP | 01.01.1970
Svenska riksdagsgruppen efterlyser en utredning om det fria spinnfiskets negativa konsekvenser. Gruppens skriftliga fråga som riktats till regeringen påpekar att både yrkesfiskarnas utkomst påverkats och naturens ekologiska balans förändrats.
SFP-RKP | 01.01.1970
Namngivningen av orter på finska, svenska och samiska skall vara korrekt samt återspegla landets historia och språkförhållanden. Svenska riksdagsgruppen anser i ett förslag till lagstiftning att Forskningscentralen för de inhemska språken skall sörja för detta. En lag om ort- och myndighetsnamn skulle garantera att man tar hänsyn till språk- och kulturförhållanden i namngivningen. Samma problem förekommer också i statliga myndigheters och bolags språkliga profilering.
SFP-RKP | 01.01.1970
- Det är viktigt att anslagen för konst, kultur, idrott och ungdomsarbete tryggas och att förslaget om att använda tipsmedel för olika lagstadgade ändamål förkastats, sade Ola Rosendahl i Svenska riksdagsgruppens budgetanförande på måndagen den 16 december.
SFP-RKP | 01.01.1970
I samband med budgetuppgörelsen beslöt Finansutskottet att studenter som läser sig till en akademisk examen som tar längre än 60 månader (över 180 studieveckor) i anspråk skall få studiestöd för 60 månader.

Pages