SFP-RKP | 01.01.1970
"Att oppositionen nu inlämnar en tredje interpellation inom åtta månader om samma ämne dvs. samhällsservicen, visar att oppositionens politik börjar bli enkelspårig. Nu har också de gröna iklätt sig åklagarkåpan trots att de grönas tidigare ansvarige minister på Social- och hälsovårdsministeriet ansvarat för beredningen av årets budgetramar - alltså samma budget han nu kritiserar. F.d. minister Soininvaara kunde säkert själv redovisa för hur svårt det är att lösa alla finansieringsproblem med en gång. De erfarenheterna lär vi nog inte få höra här idag".
SFP-RKP | 01.01.1970
Politicus 14.10.02
SFP-RKP | 01.01.1970
Regeringen har idag godkänt en proposition om ändring av upphovsrättslagen och strafflagens §49. I §25i konstateras att "ett teleföretag [...] får på trådbunden väg för mottagning av allmänheten vidaresända verk som ingår i televisions eller radioutsändning eller annan tjänst samtidigt som den ursprungliga utsändningen och utan att utsändningen ändras".
SFP-RKP | 01.01.1970
En närmare granskning av PISA-undersökningen, som jämför inlärningsresultat hos 15-åringar i OECD-länder visar att jämlikheten är långt ifrån är uppnådd i vårt land. Oacceptabla skillnader mellan regioner och skolor förekommer.

Pages