SFP-RKP | 01.01.1970
Valet av Lax föranleder en del ändringar i Svenska riksdagsgruppens sammansättning. Samtidigt som Lax lämnar gruppen, återinträder Astrid Thors i riksdagen. Christina Gestrin fortsätter som som riksdagsledamot i egenskap av ersättare för Lax från Nylands valkrets.
SFP-RKP | 01.01.1970
Svenska riksdagsgruppen anser att de finländska EU-parlamentarikerna bör få utökad rätt att närvara vid riksdagens Stora utskotts möten då EU-ärenden behandlas.
SFP-RKP | 01.01.1970
Riksdagen röstade i den sista och avgörande behandlingen av studentexamens strukturförsök. Mikaela Nylander föreslog att regeringens förslag om att göra det andra inhemska språket frivilligt i studentexamen skulle förkastas.
SFP-RKP | 01.01.1970
 Finlands regering bör arbeta för att EU får ett hälsodirektiv som innehåller gemensamma riktlinjer för hälsovården. EU:s maktbefogenheter skall inte utvidgas i direktivet, utan medlemsländerna skall fortsättningsvis behålla sin beslutandemakt om social- och hälsovårdstjänsterna.
SFP-RKP | 01.01.1970
- Det strukturförsök med en större valfrihet i studentexamen inleddes 1995 och innefattade 29 gymnasier. Hur man än ser på statistiken kan man inte förbise att detta dock skett på bekostnad av det andra inhemska språket. Dessutom är benägenheten att inte avlägga provet i det andra inhemska större bland pojkarna, för vilka andelen som valt provet i det andra inhemska språket under försökets gång sjunkit med knappa 10 %, sade Mikaela Nylander i sitt anförande.
SFP-RKP | 01.01.1970
En av de grövsta kränkningarna mot de mänskliga rättigheterna i Europa är den växande barn- och människohandeln. Uppskattningsvis tvingas en halv miljon kvinnor och barn in på EU:s sexmarknader varje år. Det måste vara ett självklart mål för unionen att aktivt bekämpa denna organiserade brottslighet.
SFP-RKP | 01.01.1970
Företagaren jobbar hela tiden vid ruinens brant. Ifall företagaren misslyckas faller han eller hon genom vårt uppspända skyddsnät. Exempelvis har företagare en mycket längre karenstid för arbetslöshetsunderstöd jämfört med vanliga löntagare. Denna osäkerhet är en bidragande orsak till att så få vågar starta eget.
SFP-RKP | 01.01.1970
ELDR-partiets gemensamma manifest för Europavalskampanjen har väckt uppmärksamhet, främst gällande skrivningarna om behovet av att reformera jordbrukspolitiken och skära ner exportstöden. Jag håller fortfarande med om att skrivningen är olycklig, och alla Svenska folkpartiets representanter röstade också emot dessa delar när ELDR partikongressen godkände programmet senaste höst.

Pages