SFP-RKP | 01.01.1970
Gruppordförande Christina Gestrin i debatten om regeringsprogrammet: EU:s utvidgning och förhandlingarna om EU:s grundfördrag kommer att innebära att regeringen måste uppbringa en stor aktivitet i internationell politik. Allra närmast står EU:s jordbruksreform som nu är mitt inne i ett kritiskt skede, påminde riksdagsgruppens ordförande Christina Gestrin i Svenska riksdagsgruppens gruppanförande.
SFP-RKP | 01.01.1970
Fritt för publicering torsdagen 19.6.03 kl 9.00
SFP-RKP | 01.01.1970
"Världsfreden kan inte upprätthållas utan konstruktiva insatser mot hotande faror. Det bidrag som ett organiserat och levande Europa kan tillföra civilisationen är oumbärligt för att bibehålla fredliga förbindelser."
SFP-RKP | 01.01.1970
Den slutliga begravningslagens innehåll motsvarar Nils-Anders Granviks lagmotion om veteranernas gravar. Då den nya begravningslagen godkändes av den förra riksdagen i februari insmög ett fel i lagtexten.
SFP-RKP | 01.01.1970
Andra finansminister Ulla-Maj Wideroos betonar att det är nödvändigt att minoritetsombudsmannen utreder verkningarna av det försnabbade förfarandet.
SFP-RKP | 01.01.1970
Miljöminister Jan-Erik Enestam är nöjd med den nya förordning om bedömning av kunskaper i finska och svenska inom statsförvaltningen som idag 12.6. godkändes av regeringen.

Pages