SFP-RKP | 01.01.1970
Regeringen har idag godkänt en proposition om ändring av upphovsrättslagen och strafflagens §49. I §25i konstateras att "ett teleföretag [...] får på trådbunden väg för mottagning av allmänheten vidaresända verk som ingår i televisions eller radioutsändning eller annan tjänst samtidigt som den ursprungliga utsändningen och utan att utsändningen ändras".
SFP-RKP | 01.01.1970
En närmare granskning av PISA-undersökningen, som jämför inlärningsresultat hos 15-åringar i OECD-länder visar att jämlikheten är långt ifrån är uppnådd i vårt land. Oacceptabla skillnader mellan regioner och skolor förekommer.
SFP-RKP | 01.01.1970
Sfp fick i budgetförhandlingarna igenom anslag för sanering av mögeldrabbade skolor och daghemsbyggnader. Margareta Pietikäinen vill höja anslaget så att åtgärderna kunde sättas in omedelbart när skadorna uppdagas.
SFP-RKP | 01.01.1970
Vasa 27.9.2002, Botniahallen
SFP-RKP | 01.01.1970
- Det är glädjande att vi äntligen kan införa en s.k. pappamånad i Finland. Trots att pappamånaden inte fick den omfattning som vi kämpat för, är denna förlängda faderskapspenningsperiod ändå ett steg i rätt riktning. För oss kvarstår målet om en riktig pappamånad i Finland, sade Ulla-Maj Wideroos i gruppanförandet.

Pages