SFP-RKP | 01.01.1970
Vi är nöjda över att regeringen har fått till stånd en budget som innehåller förbättringar för alla generationer, sade partiordförande Jan-Erik Enestam.
SFP-RKP | 01.01.1970
På Svenska riksdagsgruppens sommarmöte valdes Pehr Löv till gruppens andra vice ordförande efter Henrik Lax som flyttat till EU-parlamentet. Löv har suttit i riksdagen sedan 1995, han är läkare och kommer från Pedersöre. Till gruppens presidium hör även ordförande Gestrin och vice ordförande Nylander.
SFP-RKP | 01.01.1970
Svenska riksdagsgruppen hoppas på en stark aktivitet i Svenskfinland under den kommande kommunalvalskampanjen. - Grunden i den demokratiska processen är inte enbart rätten att rösta utan också rätten och skyldigheten att ställa upp i val. Det är en förutsättning för att den representativa demokratin skall fungera.
SFP-RKP | 01.01.1970
Svenska riksdagsgruppen är oroad över att flera vårdplatser står lediga på Tolvis-hemmet trots att ett stort antal ungdomar är i behov av vård. Riksdagsgruppen uppmanar kommunerna i Svenskfinland och på Åland att i större utsträckning utnyttja den svenskspråkiga drogvården. Dessutom borde den uppsökande verksamheten i hälsovården aktiveras.
SFP-RKP | 01.01.1970
- Äntligen får Finland en barnombudsman. Detta har Svenska riksdagsgruppen efterlyst i många år. Nu finns det budgeterade medel för inrättandet av tjänsten. Barnombudsmannen kan tillträda i september 2005.
SFP-RKP | 01.01.1970
En moderat helhetsinkomstuppgörelse i kombination med stimulerande inkomstskattesänkningar är nödvändiga ingredienser för att stimulera den inhemska efterfrågan och förbättra sysselsättningen.
SFP-RKP | 01.01.1970
Svenska folkpartiets ordförande, miljöminister Jan-Erik Enestam, bekantade sig idag 9.8. med översvämningssituationen i Oravais och Vörå.  Detta är en katastrof för alla dem som fått sin egendom förstörd p.g.a. vattenmassorna. Mina tankar går till de familjer som drabbats. Det är mer än rimligt att statliga ersättningar, enligt gängse praxis, utbetalas sade Enestam.

Pages