SFP-RKP | 01.01.1970
Svenska riksdagsgruppens ordförande Ulla-Maj Wideroos krävde i ett brev riktat till Jukka Alho, koncernchef för Posten, att företaget tar i bruk en svensk logotyp vid sidan om den finska. Posten hade dagen innan lanserat en ny logotyp, som endast fanns på finska.
SFP-RKP | 01.01.1970
Svenska riksdagsgruppen uttrycker sin tillfredsställelse över att kommunikationsministeriet håller fast vid digitaliseringstidtabellen för TV-sändningarna med en övergång från analogt till digitalt år 2006. Ministeriet har tidigare signalerat att tidtabellen kan senareläggas. Däremot är gruppen oroad över förslag som framlagts om Rundradions finansiering.

Pages