SFP-RKP | 01.01.1970
Svenska riksdagsgruppen är oroad över att flera vårdplatser står lediga på Tolvis-hemmet trots att ett stort antal ungdomar är i behov av vård. Riksdagsgruppen uppmanar kommunerna i Svenskfinland och på Åland att i större utsträckning utnyttja den svenskspråkiga drogvården. Dessutom borde den uppsökande verksamheten i hälsovården aktiveras.
SFP-RKP | 01.01.1970
- Äntligen får Finland en barnombudsman. Detta har Svenska riksdagsgruppen efterlyst i många år. Nu finns det budgeterade medel för inrättandet av tjänsten. Barnombudsmannen kan tillträda i september 2005.
SFP-RKP | 01.01.1970
En moderat helhetsinkomstuppgörelse i kombination med stimulerande inkomstskattesänkningar är nödvändiga ingredienser för att stimulera den inhemska efterfrågan och förbättra sysselsättningen.
SFP-RKP | 01.01.1970
Svenska folkpartiets ordförande, miljöminister Jan-Erik Enestam, bekantade sig idag 9.8. med översvämningssituationen i Oravais och Vörå.  Detta är en katastrof för alla dem som fått sin egendom förstörd p.g.a. vattenmassorna. Mina tankar går till de familjer som drabbats. Det är mer än rimligt att statliga ersättningar, enligt gängse praxis, utbetalas sade Enestam.
SFP-RKP | 01.01.1970
Valet av Lax föranleder en del ändringar i Svenska riksdagsgruppens sammansättning. Samtidigt som Lax lämnar gruppen, återinträder Astrid Thors i riksdagen. Christina Gestrin fortsätter som som riksdagsledamot i egenskap av ersättare för Lax från Nylands valkrets.
SFP-RKP | 01.01.1970
Svenska riksdagsgruppen anser att de finländska EU-parlamentarikerna bör få utökad rätt att närvara vid riksdagens Stora utskotts möten då EU-ärenden behandlas.
SFP-RKP | 01.01.1970
Riksdagen röstade i den sista och avgörande behandlingen av studentexamens strukturförsök. Mikaela Nylander föreslog att regeringens förslag om att göra det andra inhemska språket frivilligt i studentexamen skulle förkastas.
SFP-RKP | 01.01.1970
 Finlands regering bör arbeta för att EU får ett hälsodirektiv som innehåller gemensamma riktlinjer för hälsovården. EU:s maktbefogenheter skall inte utvidgas i direktivet, utan medlemsländerna skall fortsättningsvis behålla sin beslutandemakt om social- och hälsovårdstjänsterna.

Pages