SFP-RKP | 01.01.1970
Tillsättandet av framtidskonventet var nödvändigt för att få till stånd en mera innovativ diskussion. De klassiska regeringskonferenserna fungerade inte, konstaterade Håkan Norman i gruppanförandet.
SFP-RKP | 01.01.1970
I regeringens proposition (RP 242/2002) om ändring av pensionslagstiftningen föreslås att pensionsersättning skall betalas för tiden för vård av barn under tre år eller för tiden för studier.
SFP-RKP | 01.01.1970
"Att oppositionen nu inlämnar en tredje interpellation inom åtta månader om samma ämne dvs. samhällsservicen, visar att oppositionens politik börjar bli enkelspårig. Nu har också de gröna iklätt sig åklagarkåpan trots att de grönas tidigare ansvarige minister på Social- och hälsovårdsministeriet ansvarat för beredningen av årets budgetramar - alltså samma budget han nu kritiserar. F.d. minister Soininvaara kunde säkert själv redovisa för hur svårt det är att lösa alla finansieringsproblem med en gång. De erfarenheterna lär vi nog inte få höra här idag".

Pages