SFP-RKP | 01.01.1970
Svenska riksdagsgruppen är nöjd över att flera av svenska riksdagsgruppens budgetmotioner förverkligas i riksdagens budgetpaket som regeringspartierna kom överens om på onsdagskvällen.
SFP-RKP | 01.01.1970
På onsdagen 1.12 godkände riksdagen i första behandling regeringens lagförslag om att slopa fastighetsskatten på privata vattenområden.
SFP-RKP | 01.01.1970
Partiordförande Jan-Erik Enestam är nöjd med regeringens överenskommelse i samband med det inkomstpolitiska helhetsavtalet.
SFP-RKP | 01.01.1970
I samband med regeringens InPo-paket fattade statsrådet 30.11. beslut om att slopa förmögenhetsskatten. Därmed förverkligas en av Svenska riksdagsgruppens främsta ekonomisk-politiska målsättningar.

Pages